Podstawy

Pomiar 

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak rozpocząć i zatrzymać pomiar.

Rozpoczęcie pomiaru

 • Aby rozpocząć nowy pomiar, najpierw należy wybrać opcję „Logger”, a następnie „Rozpocznij rejestrację” („Start new recording”) z górnego menu.

 • Jeśli w ustawieniach jest włączona opcja "Pokaż okno skanowania wersji rejestratora przed rozpoczęciem programowania" ("Show logger version scan window before start programming") pojawi się pytanie odnośnie korzystania z automatycznego wykrywania sprzętu. Należy wybrać odpowiednią opcję i przeskanować rejestrator.

  Można także zaznaczyć odpowiednie pole, jeśli chcemy zapisać wybór i nie wyświetlać ponownie tego okna (można również ustawić te preferencje w ustawieniach ogólnych).

Niektóre typy rejestratorów obsługują dodatkowe pola i jeśli jest potrzeba ustawienia wartości dla tych pól, konieczne będzie użycie automatycznego wykrywania sprzętu. Po włączeniu tej funkcji zostanie wyświetlony dodatkowy kreator zawierający te pola.

Automatyczne wykrywanie sprzętu można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach ogólnych w polu "Pokaż okno skanowania wersji rejestratora przed rozpoczęciem programowania” („Show logger version scan window before start programming").

Jeśli korzysta się z tej opcji, trzeba umieścić na czytniku takie same typy rejestratorów. Jeśli istnieje potrzeba użycia innych typów rejestratorów, należy rozpocząć nowy pomiar.

 • Powinno pojawić się okno pozwalające wybrać i modyfikować ustawienia pomiarów.

 • Można wczytać ustawienia wcześniej zapisane („Dostępne ustawienia” („Available settings”)). Jeśli wybrana zostanie opcja „Poprzednie dane” („Last Data”), zostaną zastosowane ustawienia z ostatniego nowego pomiaru.

 1. Można również zapisać ustawienia do późniejszego wykorzystania, klikając przycisk „Zapisz ustawienia” („Save settings”).

 2. Powinno pojawić się nowe okno. W tym oknie można sprecyzować nową nazwę ustawień którą chce się zapisać. Następnie należy wcisnąć przycisk „Zapisz” („Save”). Na dole ekranu wyświetli się komunikat o tym, że ustawienia zostały poprawnie zapisane.

 1. Aby nadpisać ustawienia pomiarów, najpierw należy wybrać nazwę ustawień z listy „Dostępne ustawienia” („Available Settings”).

 2. Można teraz wprowadzić zmiany w polach.

 3. Następnie należy wcisnąć przycisk „Zapisz ustawienia” („Save settings”). Powinno pojawić się nowe okno.

 4. W tym oknie należy wpisać nazwę ustawień (taka sama, jaka została wcześniej wybrana) i wcisnąć „Zapisz” („Save”).

 5. W kolejnym oknie należy wcisnąć przycisk „Tak” („Yes”). Powinien pojawić się komunikat „Zapisano obecne ustawienia!” („Success! Current settings saved!”).

 1. Aby usunąć ustawienia pomiarów, najpierw należy wybrać nazwę ustawień z listy „Dostępne ustawienia” („Available Settings”).

 2. Następnie należy wcisnąć ikonę „kosza na śmieci” w pobliżu pola „Dostępne ustawienia” („Available settings”). Powinno się pojawić nowe okno.

 3. W tym oknie należy wcisnąć przycisk „Tak” („Yes”). Powinien pojawić się komunikat „Usunięto ustawienia!” („Success! Current settings deleted!”).

 • Można wybrać opcję rozpoczęcia pomiaru natychmiast, z opóźnieniem (na podstawie liczby minut lub określonej daty i godziny) lub ręcznie (za pomocą przycisku "push").

  Opóźniony start

  Ręczny start

 • Można również wybrać profile „Dane specjalne” („Profiles data”) w celu spersonalizowania poszczególnych pól dla pomiaru. W dalszej części tej instrukcji można znaleźć więcej szczegółów na temat tego jak tworzyć i edytować profile.

 • Teraz należy wcisnąć przycisk „Rozpocznij okres” („Start recording”). Należy potwierdzić rozpoczęcie pomiaru wciskając przycisk „Tak” („Yes”).

 • Powinno pojawić się okno proszące o umieszczenie pierwszego rejestratora na czytniku. Należy postępować zgodnie z instrukcją i poczekać kilka sekund. Można zacząć pomiary dla tak wielu rejestratorów z rzędu, na ile jest potrzeba.

 • Po poprawnym rozpoczęciu pomiaru pojawi się komunikat „Powodzenie – Zmień logger” („Success! – Change logger”).

 • Po zakończeniu należy zamknąć to okno.

Wyświetlenie się komunikatu „Błąd – Zmień logger” („Error – Change logger”), może mieć parę przyczyn:

 • Zbyt szybkie odsunięcie rejestratora od czytnika NFC (podczas etapu "Trwa transmisja danych” („Data transmission in progress”))

 • Rozpoczęcie pomiaru jednorazowych rejestratorów, które już mają/miały pomiar

Wyświetlenie się komunikatu „Musisz użyć rejestratora tego samego typu co wykrytego przy automatycznej detekcji” („You must use the same type of recorder as the one detected during automatic detection”) oznacza, że typ rejestratora umieszczonego podczas automatycznego wykrywania jest inny niż typ rejestratora, który aktualnie znajduje się na czytniku NFC.

Zatrzymanie pomiaru

 1. Aby zakończyć aktualny pomiar należy w górnym menu wybrać „Logger”, a następnie „Zakończ pomiar” („End current recording”).

 2. Następnie należy umieścić rejestrator na czytniku NFC. Powinien pojawić się komunikat „Powodzenie – Zmień logger” („Success – Change logger”)

 3. Teraz można zdjąć rejestrator z czytnika NFC.

Błędy, Których Chcemy Unikać

Wybierając Rozwiązanie Monitorujące

Nie wiesz, które rozwiązanie monitorujące wybrać? Raport, który proponujemy na pewno pomoże wybrać. oszczędzaj czas i pieniądze!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „Blulog Sp. z o.o.” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: 7792427403. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdziesz w Polityce Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.

Używamy Mailchimp jako naszej platformy marketingowej. Klikając poniżej, aby zasubskrybować, potwierdzasz, że Twoje informacje zostaną przesłane do Mailchimp w celu przetworzenia. Tutaj dowiesz się więcej o praktykach prywatności Mailchimp.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jérémy Laurens prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Blulog Sp. Z oo” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: X. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Polityka Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.