Kategorie
bluTag Android Podstawy Instrukcje obsługi

Śledzenie Lokalizacji

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak zaktualizować pozycję GPS i wyświetlić trasę rejestratora.

Status GPS

 1. Aby zaktualizować pozycję GPS, należy najpierw nacisnąć ikonkę “3 kropek” w prawym górnym rogu.

 2. Pojawi się rozwijane menu, w którym będzie można wybrać “Ustawienia“ (“Settings”).

 3. Wewnątrz ustawień należy ustawić “Automatyczna lokalizacja” (“Auto location“) na “tak“ (“yes”).

 4. Należy się także upewnić, że śledzenie lokalizacji (“location”) jest włączone w smartfonie.

 5. Należy ponownie otworzyć aplikację bluTag. Powinno pojawić się nowe okno z prośbą o zezwolenie BluTag’a na dostęp do lokalizacji urządzenia.

 6. Należy nacisnąć tekst “ZEZWALAJ” (“ALLOW”).

Należy się upewnić, że jest połączenie z operatorem w smartfonie.

 1. Należy nacisnąć ikonkę “3 kropek” w prawym górnym rogu. Pojawi się rozwijane menu, w którym będzie można wybrać “Status GPS“ (“GPS status”).

  Jeśli pozycja GPS została zaktualizowana, na dole powinien pojawić się komunikat wraz z datą aktualizacji (“GPS position updated”).

Pokazanie drogi rejestratora

 1. Aby pokazać trasę rejestratora należy nacisnąć ikonkę “3 kropek” w prawym górnym rogu.

 2. Pojawi się rozwijane menu, w którym będzie można wybrać “Pokaż drogę rejestratora” (“Show logger route“).

Należy się upewnić że jest się w sekcji “Szczegóły okresu” (“Recording details”). sekcja.

Dzięki temu narzędziu będzie można sprawdzić za pomocą Google Maps, gdzie w przeszłości rejestrator był skanowany.

Kategorie
bluTag Android Podstawy Instrukcje obsługi

Informacje o Rejestratorze

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do informacji rejestratora.

 • Aby wyświetlić dane rejestratora, należy nacisnąć przycisk “Info o rejestratorze“ (“Logger info”).

Wewnątrz można zobaczyć kilka przydatnych informacji dotyczących urządzenia - numer identyfikacyjny samego rejestratora, wersje oprogramowania (firmware) i sprzętu (hardware), datę kalibracji i ważności, liczbę już wykorzystanych okresów i czas do końca pracy.

Kategorie
bluTag Android Podstawy Instrukcje obsługi

Szczegóły okresu

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do szczegółów okresu, udostępniać raport temperatury, przesyłać dane do chmury i nie tylko.

 • Naciśnięcie przycisku “Szczegóły okresu” (“Recording details“) spowoduje przejście do strony, na której można nacisnąć dowolny z 4 przycisków: “Wykres temperatur” (“Temperature graph“), “Udostępnij raport temperatur” (“Share temperature report“), “Załaduj dane do Bluconsole” (“Upload data to cloud“) i “Pobierz raport PDF” (“Download PDF report”).

Jeśli przycisk “Szczegóły okresu” (“Recording details“) jest nieaktywny, należy wyjść z aplikacji i przybliżyć rejestrator jeszcze raz do smartfona.

Wykres temperatury i wilgotności

 • Aby uzyskać dostęp do wykresu temperatury i wilgotności (jeśli rejestrator mierzy wilgotność), należy nacisnąć przycisk “Wykres temperatur” (“Temperature graph”).

  Można przeciągnąć go palcami, aby poszerzyć lub zmniejszyć wykres.

Wykres temperatury i wilgotności pozwala zobaczyć historię pomiarów w formie wykresu.

Wykres temperatury zostanie wyświetlony w kolorze niebieskim, a wykres wilgotności w kolorze pomarańczowym.

Udostępnienie raportu temperatury

 • Aby udostępnić raport temperatury, należy nacisnąć przycisk “Udostępnij raport temperatur“ (“Share temperature report”).

Można go wysłać pocztą e-mail, wiadomością, poprzez Bluetooth’a lub w inny sposób. Raport zostanie wysłany w formie dokumentu CSV.

Załadowanie danych do bluConsole

 1. Aby przesłać dane do chmury, należy nacisnąć przycisk “Załaduj dane do bluConsole” (“Upload data to cloud”).

 2. Pojawi się nowe okno, w którym będzie można wprowadzić dane odnośnie logowania do konta bluConsole. Można wybrać przesyłanie anonimowe (upload as anonymous) i automatyczne załadowanie pomiarów do chmury przy każdym czytaniu przez zaznaczenie pola “Zapamiętaj decyzję“ (“Remember decision“).
 3. Należy nacisnąć tekst “OK”, aby zapisać dane.

Ściągnięcie raportu PDF

 • Podczas skanowania rejestratorów automatycznie pojawi się pytanie “Czy pobrać raport PDF?“ (“Do you want download PDF report?”).

  Można zapamiętać decyzję automatycznego pobierania raportów PDF przy każdym czytaniu.

  Należy nacisnąć tekst “TAK” (“YES”), aby zapisać raport.

  Jeśli zostanie naciśnięty tekst “NIE” (“NO”) lub pytanie nie pojawi się, należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej.

 • Należy nacisnąć przycisk “Pobierz raport PDF” (“Download PDF report”) aby zapisać raport w telefonie.

Raport można znaleźć w aplikacji “My files“ (“Moje pliki”) na smartfonie w folderze “Historia pobierania” (“Download history”) lub “Dokumenty” (“Documents”). Następnie można go wysłać innym lub przesłać na komputer.

W zależności od modelu smartfona nazwa aplikacji, na przykład “My files” (“Moje pliki”) (jest to miejsce, w którym są wyświetlane pliki), lub nazwy folderów, takie jak “Download history“ (“Historia pobierania”), mogą się różnić.

Kategorie
bluTag Android Podstawy Instrukcje obsługi

Okres

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak rozpocząć, zatrzymać i ponownie uruchomić okres.

Rozpoczęcie okresu

 • Należy otworzyć aplikację bluTag a następnie umieścić rejestrator w pobliżu smartfona/czytnika.

  Na stronie głównej należy nacisnąć przycisk “Rozpoczęcie nowego okresu” (“Start new recording”).

 • Należy wybrać odpowiedni profil z rozwijanego menu u góry. Można wybrać profil “Default”, “Basic” lub “Shipping”.

 • W profilu "Default" można dodać informacje dotyczące opisu produktu (product description), nazwy producenta (name of producer), nazwy nadawcy (name of sender), nazwy odbiorcy (name of recipient), a nawet listu przewozowego (tracking number). Wszystkie te elementy mogą pomóc w usprawnieniu procesu logistycznego.

 • Jeśli nie ma potrzeby dodawania tak szczegółowych informacji, można wybrać profil "Basic" , w którym się znajdują tylko najważniejsze pola.

 • Na potrzeby wysyłki można wybrać profil "Shipping" Jak w innych profilach, jest możliwość skanowania kodów kreskowych.

  Wystarczy nacisnąć ikonkę “kamery” po prawej stronie, aby przejść do widoku z kamery.

  Teraz można zeskanować kod kreskowy.

 • Dla wszystkich profili można również wybrać długość cyklu pomiarowego (length of measurement cycle), opóźnienie czasu sygnalizacji alarmu za pomocą diody po przekroczeniu (time thresholds for activating the alert diodes), minimalne/maksymalne dopuszczalne temperatury (minimum/maximum acceptable temperature), kumulowanie długości czasu przekroczenia (cumulate duration of breach), ręczny start (manual start), opóźnienie rozpoczęcia okresu lub datę wystartowania okresu.

 • Aby wybrać ręczny start, wystarczy zaznaczyć pole wyboru “Ręczny start za pomocą przycisku” (“Manual start with button“).

  Aby wystartować natychmiastowo, wystarczy pozostawić to pole wyboru puste.

  Aby wystartować z opóźnieniem, należy nacisnąć pole “Data wystartowanie okresu“* (“Date of recording start”) i wybrać datę i godzinę lub nacisnąć pole “Opóźnienie rozpoczęcia okresu“* i wybrać liczbę minut.

  Ręczny start
  Natychmiastowy start
  opóźniony start

*W przypadku startu opóźnionego można rozpocząć okres od określonej daty i godziny lub po “x” liczbie minut. Można wybrać jedną z tych dwóch opcji w “Ustawieniach”.

 • Należy nacisnąć przycisk “Rozpoczęcie nowego okresu” (“Start new recording“) aby potwierdzić i ustawić smartfon w kontakcie z rejestratorem danych.

 • Jeśli został wybrany ręczny start, należy nacisnąć przycisk “PUSH START” widoczny na rejestratorze przez około 3 sekundy, aż będzie można zobaczyć, że obie diody migają.

Zakończenie okresu

 1. Aby zakończyć okres, należy nacisnąć przycisk “Zakończ okres” (“Stop recording”)

 2. Należy umieścić rejestrator w pobliżu smartfona, aby zakończyć operację.

  Można teraz rozpocząć kolejny okres, wybierając nowe parametry.

Restart okresu

 1. Aby rozpocząć nowy okres przy użyciu tych samych parametrów, należy nacisnąć przycisk “Restart okresu” (“Restart recording“) zamiast przycisku “Zakończ okres” (“Stop recording“).

 2. Należy umieścić rejestrator w pobliżu smartfona, aby zakończyć operację.

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Wyczyszczenie rejestratorów

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak wyczyścić moje rejestratory i widoczne rejestratory.

 • Aby wyczyścić rejestratory należy wcisnąć ikonę „3 kropek” zlokalizowaną w prawym górnym rogu.

Pojawią się dwie opcje do wyboru. Można „Wyczyścić widoczne” („Clear Visible Loggers”) rejestratory, co spowoduje usunięcie rejestratorów, które znajdują się w zakładce „Widoczne” („All loggers”). Można również „Wyczyścić moje” („Clear my loggers”) rejestratory, co spowoduje usunięcie rejestratorów znajdujących się w zakładce „Moje” („My loggers”).

Wyczyszczenie widocznych rejestratorów

 • Aby usunąć rejestratory widoczne w zakładce „Widoczne” („All loggers”) wybieramy opcję „Wyczyść widoczne” („Clear Visible Loggers”).

Można zauważyć, że po usunięciu widocznych rejestratorów, pojawią się one ponownie. Dzieje się tak, ponieważ aplikacja pokazuje rejestratory aktualnie sparowane z koncentratorem.

Funkcjonalność jest użyteczna na przykład, gdy zmieniamy lokalizacje rejestratora i/lub koncentratora i chcielibyśmy zobaczyć jedynie rejestratory aktualnie podłączone do koncentratora.

Gdy wyniki rejestratorów zostaną odświeżone, aplikacja nie usunie automatycznie rejestratorów, które były podłączone do koncentratora przy poprzednim odświeżeniu, ale nie są podłączone aktualnie.

Wyczyszczenie moich rejestratorów

 • Aby usunąć rejestratory widoczne w zakładce „Moje” („My loggers”), wybieramy „Wyczyść moje” („Clear My Loggers”) z listy.

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Widżet

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak korzystać z widżetu.

 • Aby przesunąć widżet, należy przytrzymać go i przesunąć w wybrane miejsce.

 • Aby zminimalizować widżet, należy wcisnąć ikonę „X” zlokalizowaną w prawym górnym rogu widżetu. Aby go zmaksymalizować, należy wcisnąć logo bluRadio.

 • Jeżeli jest się poza aplikacją bluRadio i jest potrzeba by szybko do niej wrócić, należy wcisnąć ikonę „rozszerzenia” zlokalizowaną w prawym dolnym rogu widżetu.

 1. Aby zamknąć widżet, najpierw należy przytrzymać go i poruszać nim po ekranie. Powinno pojawić się czarne kółko na dole ekranu.

 2. Należy przesunąć widżet na kółko i upuścić go.

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Wykres

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do wykresów i je dostosowywać.

 1. Aby wyświetlić wykres dla konkretnego rejestratora, na początku upewnijmy się, że znajdujemy się w zakładce „Moje” („My loggers”). Należy przytrzymać palec na konkretnym rejestratorze,

 2. Należy wybrać „Show chart” z listy. Powinno pojawić się nowe okno z wykresem.

 • Aby uzyskać informacje na temat konkretnego punktu na wykresie należy stuknąć w punkt, który nas interesuje. Powinno pojawić się nowe okno ze szczegółami. Wciskamy „OK” aby zamknąć to okno.

 • Aby przybliżyć/oddalić wykres, rozciągamy lub zmniejszamy go palcami.

 1. Aby pokazać wykres dla konkretnej daty należy kliknąć w ikonę "kalendarza" zlokalizowaną w prawym górnym rogu. Powinno pojawić się nowe okno.

 2. Wybieramy datę, która nas interesuje i zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

 • Aby cofnąć się od filtrowania określonej daty do całego okresu należy wcisnąć ikonę „strzałki w lewo” zlokalizowaną w prawym górnym rogu.

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Uwierzytelnianie

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak się uwierzytelnić.

 1. Aby uwierzytelnić należy przejść do menu „hamburgera” zlokalizowanego w lewym górnym rogu. Powinno wysunąć się nowe okno.

 2. Następnie należy wcisnąć przycisk „ Uwierzytelnienie” („Authenticate”). Powinno pojawić się kolejne okno.

 3. Wprowadzamy swoje dane logowania i wciskamy przycisk „Uwierzytelnienie” („Authenticate").

Uwierzytelnianie jest wymaganym krokiem w celu zmiany danych koncentratora.

Należy użyć tych danych logowania:
nazwa użytkownika (username): buser
hasło (password): bpass

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Bluetooth

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak sprawdzić połączenie Bluetooth.

 • Aby sprawdzić stan łączności Bluetooth należy zwrócić uwagę na ikonę w prawym górnym rogu, obok przycisku „3 kropek”.

Legenda:

„Przekreślona” ikona Bluetooth oznacza, że koncentrator nie jest sparowany z aplikacją.

Ikona Bluetooth z „2 kropkami” oznacza, że koncentrator jest sparowany z aplikacją.

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Ustawienia

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do ustawień i je zmieniać.

 • Aby uzyskać dostęp do ustawień należy przejść do menu „3 kropek” w prawym górnym rogu. Następnie wybrać „Ustawienia” („Settings”) z listy.

Zmiana ustawień koncentratora

 • Teraz można wybrać odpowiednie opcje , aby wprowadzić pożądane zmiany. Po zakończeniu należy wcisnąć przycisk „Zapisz” („Save”)

Nie każdy koncentrator wspiera wszystkie opcje. Należy sprawdzić, które ustawienia można, a których nie można dostosować dla konkretnego koncentratora.

Uruchomienie aplikacji przy starcie

 • Aby aplikacja była otwierana automatycznie po uruchomieniu telefonu, wystarczy zaznaczyć pole wyboru "Uruchom aplikację przy starcie" („Run app on start”). Następnie stuknąć przycisk "Zapisz" („Save”).

Pokazanie widżetu

 • Aby uruchomić widżet automatycznie po uruchomieniu aplikacji wystarczy zaznaczyć pole wyboru „Uruchom widżet automatycznie” („Run widget automatically”). Następnie stuknąć przycisk "Zapisz" („Save”).

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Lista "Moje"

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak dodawać, edytować i usuwać rejestratory.

 • Dodawanie rejestratorów do listy „Moje” („My loggers”) jest możliwe na dwa różne sposoby. Pierwszym jest przytrzymanie konkretnego rejestratora. Powinno pojawić się nowe okno.

 • Wybieramy „Tak” („Yes”). Powinno pojawić się kolejne okno.

 • Wybieramy opcję „Dodaj logger” („Add logger”). Następnie przechodzimy do zakładki „Moje” („My loggers”). Powinniśmy zobaczyć tam swoje nowo dodane rejestratory.

 • Można również dodać rejestrator do listy przechodząc do menu „3 kropki” w prawym górnym rogu. Z listy wybierając opcję „Dodaj logger” („Add logger”). Następnie postępując w taki sam sposób jak przy poprzednim kroku.

Jedyną różnicą przy tym sposobie jest to, że będzie konieczność manualnego wpisania ID rejestratora, natomiast przy pierwszej metodzie trzeba jedynie przytrzymać odpowiednie pole.

 • Aby usunąć rejestrator z listy „Moje” („My loggers”), przechodzimy do zakładki „Moje” („My loggers”). Następnie przytrzymujemy konkretny rejestrator i wybieramy z listy opcję „Delete”.

 • Aby edytować rejestrator znajdujący się na liście „Moje” („My loggers”), przechodzimy do zakładki „Moje” („My loggers”). Następnie przytrzymujemy konkretny rejestrator i wybieramy z listy opcję „Edit”.

 • Teraz będzie można nanieść odpowiednie zmiany. Po wprowadzeniu zmian wciskamy „Dodaj logger” („Add logger”).

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Dane

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak odczytywać dane z rejestratora.

Dane rejestratora są wyświetlane w polach. W zależności od typu rejestratora informacje mogą się różnić. Poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie różnych informacji, które można znaleźć.