Kategorie
bluTag Android Podstawy Instrukcje obsługi

Śledzenie lokalizacji

W tej sekcji dowiesz się, jak zaktualizować pozycję GPS i wyświetlić trasę rejestratora.

Status GPS

 • Aby zaktualizować pozycję GPSNajpierw naciśnij ikonę "3 kropek" w prawym górnym rogu.

  Pojawi się rozwijane menu, w którym będziesz mógł wybrać "Ustawienia".

 • W ustawieniach wewnętrznych ustaw opcję "Automatyczna lokalizacja" na "tak".

Wewnątrz zobaczysz kilka przydatnych informacji dotyczących urządzenia - numer identyfikacyjny samego rejestratora, wersje oprogramowania układowego i sprzętu, datę kalibracji i wygaśnięcia, ile nagrań zostało już wykorzystanych i pozostały czas nagrywania.

Kategorie
bluTag Android Podstawy Instrukcje obsługi

Informacje o rejestratorze

W tej sekcji dowiesz się, jak uzyskać dostęp do informacji rejestratora.

 • Aby wyświetlić informacje rejestratora naciśnij przycisk "Informacje o rejestratorze".

Wewnątrz zobaczysz kilka przydatnych informacji dotyczących urządzenia - numer identyfikacyjny samego rejestratora, wersje oprogramowania układowego i sprzętu, datę kalibracji i wygaśnięcia, ile nagrań zostało już wykorzystanych i pozostały czas nagrywania.

Kategorie
bluTag Android Podstawy Instrukcje obsługi

Szczegóły nagrania

W tej sekcji dowiesz się, jak uzyskać dostęp do szczegółów nagrywania, udostępniać raport temperatury, przesyłać dane do chmury i nie tylko.

 • Naciskając przycisk "Szczegóły nagrywania"zostaniesz przeniesiony na stronę, na której możesz nacisnąć dowolny z tych 4 przycisków: "Wykres temperatury", "Udostępnij raport temperatury", "Prześlij dane do chmury" i "Pobierz raport PDF".

Jeśli przycisk "Szczegóły nagrywania" jest nieaktywny, zamknij aplikację i zbliż rejestrator do smartfona.

Wykres temperatury i wilgotności

 • Aby uzyskać dostęp do wykresu temperatury i wilgotności (jeśli rejestrator mierzy wilgotność), naciśnij przycisk "Wykres temperatury".

  Spróbuj przeciągnąć go palcami, aby poszerzyć lub zmniejszyć wykres.

Wykres temperatury i wilgotności umożliwia wyświetlenie historii pomiarów w formie wykresu.

Wykres temperatury będzie wyświetlany w kolorze niebieskim, a wykres wilgotności w kolorze pomarańczowym.

Udostępnij raport temperatury

 • Aby udostępnić swój raport temperatury naciśnij przycisk "Udostępnij raport temperatury".

Możesz wysłać go e-mailem, wiadomością, przez Bluetooth lub w inny sposób. Raport zostanie wysłany w formie dokumentu CSV.

Prześlij dane do chmury

 1. Aby przesłać dane do chmury, naciśnij przycisk "Prześlij dane do chmury".

 2. Pojawi się nowe okno, w którym będziesz mógł wprowadzić dane logowania do konta bluConsole. Możesz wybrać przesyłanie jako anonimowe i automatyczne przesyłanie do chmury przy każdym odczycie, zaznaczając pole "Zapamiętaj decyzję".
 3. Naciśnij przycisk "OK", aby zapisać szczegóły.

Pobierz raport w formacie PDF

 • Gdy skanujesz rejestratoryPytanie "Czy chcesz pobrać raport PDF" pojawi się automatycznie.

  Możesz zapamiętać decyzję o wyświetlaniu raportów w formacie PDF pobierane automatycznie przy każdym odczycie.

  Naciśnij przycisk "YES", aby zapisać raport.

  Jeśli naciśniesz tekst "NIE" lub jeśli pytanie nie zostało wyświetlone, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 • Naciśnij przycisk "Pobierz raport PDF" aby zapisać raport w telefonie.

Raport znajdziesz w aplikacji "Moje pliki" na swoim smartfonie w folderze "Historia pobierania" lub "Dokumenty". Następnie możesz wysłać je innym osobom lub przesłać na swój komputer.

W zależności od modelu Twojego smartfona nazwy aplikacji, takie jak "Moje pliki" (jest to miejsce, w którym wyświetlane są Twoje pliki) lub nazwy folderów, takie jak "Historia pobierania", mogą się różnić.

Kategorie
bluTag Android Podstawy Instrukcje obsługi

Pomiar

W tej sekcji dowiesz się, jak rozpocząć, zatrzymać i ponownie uruchomić nagrywanie.

Rozpoczęcie pomiaru

 • Otwórz aplikację bluTag. Umieść rejestrator w pobliżu smartfona/czytnika.

  Na stronie głównej naciśnij przycisk "Rozpocznij nowe nagranie".

 • Wybierz odpowiedni profil z rozwijanego menu u góry. Możesz wybrać profil "Domyślny", "Podstawowy" lub "Wysyłka".

 • W profilu "Domyślny" Możesz dodać informacje dotyczące opisu produktu, producenta, nadawcy, odbiorcy, a nawet numeru śledzenia. Wszystkie te elementy pomogą Ci usprawnić proces logistyczny.

 • Jeśli nie chcesz dodawać tak szczegółowych informacji, wybierz opcję "Podstawowy" gdzie zostaniesz poproszony o wypełnienie tylko najważniejszych pól.

 • Do celów wysyłki wybierz "Wysyłka" profil. Podobnie jak w innych profilach, będziesz mógł skanować kody kreskowe.

  Po prostu naciśnij ikonę "kamery" znajdującą się po prawej stronie, aby przejść do widoku z kamery.

  Teraz możesz zeskanować kod kreskowy.

 • Dla wszystkich profili Możesz także wybrać długość cyklu pomiarowego, progi czasowe dla aktywacji diod alarmowych, limity temperatury, skumulowany czas trwania naruszenia, ręczny start, opóźnienie startu lub datę rozpoczęcia nagrywania.

 • Aby wybrać rozruch ręczny, po prostu naciśnij pole wyboru "Ręczne uruchamianie przyciskiem".

  Dla natychmiastowego startuPozostaw to pole wyboru niezaznaczone.

  W przypadku opóźnionego startuNaciśnij pole "Data rozpoczęcia nagrywania "* i wybierz datę i godzinę lub naciśnij pole "Opóźnienie rozpoczęcia nagrywania "* i wybierz liczbę minut.

  Ręczny start
  Natychmiastowy start
  opóźniony start

*W przypadku opóźnionego startu masz opcję aby rozpocząć nagrywanie o określonej dacie i godzinie lub po upływie "x" minut. Możesz wybrać pomiędzy tymi 2 opcjami w "Ustawieniach".

 • Po prostu naciśnij przycisk "Rozpocznij nowe nagranie" aby potwierdzić i połączyć smartfon z rejestratorem danych.

 • Jeśli wybrałeś ręczne uruchamianieNaciśnij przycisk "PUSH START" widoczny na rejestratorze przez około 3 sekundy, aż zobaczysz miganie obu diod.

Zatrzymanie pomiaru

 1. Aby zatrzymać nagrywanieNaciśnij przycisk "Zatrzymaj nagrywanie".

 2. Umieść rejestrator w pobliżu smartfona, aby zakończyć operację.

  Możesz teraz rozpocząć kolejne nagrywanie, wybierając nowe parametry.

Uruchom ponownie nagrywanie

 1. Jeśli chcesz rozpocząć nowe nagrywanie przy użyciu tych samych parametrów, naciśnij przycisk "Uruchom ponownie nagrywanie" zamiast przycisku "Zatrzymaj nagrywanie".

 2. Umieść rejestrator w pobliżu smartfona, aby zakończyć operację.

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Wyczyszczenie rejestratorów

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak wyczyścić moje rejestratory i widoczne rejestratory.

 • Aby wyczyścić rejestratory należy wcisnąć ikonę „3 kropek” zlokalizowaną w prawym górnym rogu.

Pojawią się dwie opcje do wyboru. Można „Wyczyścić widoczne” („Clear Visible Loggers”) rejestratory, co spowoduje usunięcie rejestratorów, które znajdują się w zakładce „Widoczne” („All loggers”). Można również „Wyczyścić moje” („Clear my loggers”) rejestratory, co spowoduje usunięcie rejestratorów znajdujących się w zakładce „Moje” („My loggers”).

Wyczyszczenie widocznych rejestratorów

 • Aby usunąć rejestratory widoczne w zakładce „Widoczne” („All loggers”) wybieramy opcję „Wyczyść widoczne” („Clear Visible Loggers”).

Można zauważyć, że po usunięciu widocznych rejestratorów, pojawią się one ponownie. Dzieje się tak, ponieważ aplikacja pokazuje rejestratory aktualnie sparowane z koncentratorem.

Funkcjonalność jest użyteczna na przykład, gdy zmieniamy lokalizacje rejestratora i/lub koncentratora i chcielibyśmy zobaczyć jedynie rejestratory aktualnie podłączone do koncentratora.

Gdy wyniki rejestratorów zostaną odświeżone, aplikacja nie usunie automatycznie rejestratorów, które były podłączone do koncentratora przy poprzednim odświeżeniu, ale nie są podłączone aktualnie.

Wyczyszczenie moich rejestratorów

 • Aby usunąć rejestratory widoczne w zakładce „Moje” („My loggers”), wybieramy „Wyczyść moje” („Clear My Loggers”) z listy.

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Widżet

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak korzystać z widżetu.

 • Aby przesunąć widżet, należy przytrzymać go i przesunąć w wybrane miejsce.

 • Aby zminimalizować widżet, należy wcisnąć ikonę „X” zlokalizowaną w prawym górnym rogu widżetu. Aby go zmaksymalizować, należy wcisnąć logo bluRadio.

 • Jeżeli jest się poza aplikacją bluRadio i jest potrzeba by szybko do niej wrócić, należy wcisnąć ikonę „rozszerzenia” zlokalizowaną w prawym dolnym rogu widżetu.

 1. Aby zamknąć widżet, najpierw należy przytrzymać go i poruszać nim po ekranie. Powinno pojawić się czarne kółko na dole ekranu.

 2. Należy przesunąć widżet na kółko i upuścić go.

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Wykres

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do wykresów i je dostosowywać.

 1. Aby wyświetlić wykres dla konkretnego rejestratora, na początku upewnijmy się, że znajdujemy się w zakładce „Moje” („My loggers”). Należy przytrzymać palec na konkretnym rejestratorze,

 2. Należy wybrać „Show chart” z listy. Powinno pojawić się nowe okno z wykresem.

 • Aby uzyskać informacje na temat konkretnego punktu na wykresie należy stuknąć w punkt, który nas interesuje. Powinno pojawić się nowe okno ze szczegółami. Wciskamy „OK” aby zamknąć to okno.

 • Aby przybliżyć/oddalić wykres, rozciągamy lub zmniejszamy go palcami.

 1. Aby pokazać wykres dla konkretnej daty należy kliknąć w ikonę "kalendarza" zlokalizowaną w prawym górnym rogu. Powinno pojawić się nowe okno.

 2. Wybieramy datę, która nas interesuje i zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

 • Aby cofnąć się od filtrowania określonej daty do całego okresu należy wcisnąć ikonę „strzałki w lewo” zlokalizowaną w prawym górnym rogu.

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Uwierzytelnianie

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak się uwierzytelnić.

 1. Aby uwierzytelnić należy przejść do menu „hamburgera” zlokalizowanego w lewym górnym rogu. Powinno wysunąć się nowe okno.

 2. Następnie należy wcisnąć przycisk „ Uwierzytelnienie” („Authenticate”). Powinno pojawić się kolejne okno.

 3. Wprowadzamy swoje dane logowania i wciskamy przycisk „Uwierzytelnienie” („Authenticate").

Uwierzytelnianie jest wymaganym krokiem w celu zmiany danych koncentratora.

Należy użyć tych danych logowania:
nazwa użytkownika (username): buser
hasło (password): bpass

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Bluetooth

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak sprawdzić połączenie Bluetooth.

 • Aby sprawdzić stan łączności Bluetooth należy zwrócić uwagę na ikonę w prawym górnym rogu, obok przycisku „3 kropek”.

Legenda:

„Przekreślona” ikona Bluetooth oznacza, że koncentrator nie jest sparowany z aplikacją.

Ikona Bluetooth z „2 kropkami” oznacza, że koncentrator jest sparowany z aplikacją.

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Ustawienia

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do ustawień i je zmieniać.

 • Aby uzyskać dostęp do ustawień należy przejść do menu „3 kropek” w prawym górnym rogu. Następnie wybrać „Ustawienia” („Settings”) z listy.

Zmiana ustawień koncentratora

 • Teraz można wybrać odpowiednie opcje , aby wprowadzić pożądane zmiany. Po zakończeniu należy wcisnąć przycisk „Zapisz” („Save”)

Nie każdy koncentrator wspiera wszystkie opcje. Należy sprawdzić, które ustawienia można, a których nie można dostosować dla konkretnego koncentratora.

Uruchomienie aplikacji przy starcie

 • Aby aplikacja była otwierana automatycznie po uruchomieniu telefonu, wystarczy zaznaczyć pole wyboru "Uruchom aplikację przy starcie" („Run app on start”). Następnie stuknąć przycisk "Zapisz" („Save”).

Pokazanie widżetu

 • Aby uruchomić widżet automatycznie po uruchomieniu aplikacji wystarczy zaznaczyć pole wyboru „Uruchom widżet automatycznie” („Run widget automatically”). Następnie stuknąć przycisk "Zapisz" („Save”).

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Lista "Moje"

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak dodawać, edytować i usuwać rejestratory.

 • Dodawanie rejestratorów do listy „Moje” („My loggers”) jest możliwe na dwa różne sposoby. Pierwszym jest przytrzymanie konkretnego rejestratora. Powinno pojawić się nowe okno.

 • Wybieramy „Tak” („Yes”). Powinno pojawić się kolejne okno.

 • Wybieramy opcję „Dodaj logger” („Add logger”). Następnie przechodzimy do zakładki „Moje” („My loggers”). Powinniśmy zobaczyć tam swoje nowo dodane rejestratory.

 • Można również dodać rejestrator do listy przechodząc do menu „3 kropki” w prawym górnym rogu. Z listy wybierając opcję „Dodaj logger” („Add logger”). Następnie postępując w taki sam sposób jak przy poprzednim kroku.

Jedyną różnicą przy tym sposobie jest to, że będzie konieczność manualnego wpisania ID rejestratora, natomiast przy pierwszej metodzie trzeba jedynie przytrzymać odpowiednie pole.

 • Aby usunąć rejestrator z listy „Moje” („My loggers”), przechodzimy do zakładki „Moje” („My loggers”). Następnie przytrzymujemy konkretny rejestrator i wybieramy z listy opcję „Delete”.

 • Aby edytować rejestrator znajdujący się na liście „Moje” („My loggers”), przechodzimy do zakładki „Moje” („My loggers”). Następnie przytrzymujemy konkretny rejestrator i wybieramy z listy opcję „Edit”.

 • Teraz będzie można nanieść odpowiednie zmiany. Po wprowadzeniu zmian wciskamy „Dodaj logger” („Add logger”).

Kategorie
bluRadio Mobile Podstawy Instrukcje obsługi

Dane

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak odczytywać dane z rejestratora.

Dane rejestratora są wyświetlane w polach. W zależności od typu rejestratora informacje mogą się różnić. Poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie różnych informacji, które można znaleźć.