Kategorie
bluTag Android Pierwsze Kroki Instrukcje obsługi

Otwórz aplikację

W tej sekcji dowiesz się, jak otworzyć aplikację bluTag.

 1. Otwórz aplikację bluTag.

 2. Umieść smartfon w kontakcie z rejestratorem TLDL. Zostaniesz przekierowany na stronę główną, gdzie możesz uzyskać dostęp do informacji o rejestratorze.
 • Gdy rejestrator zostanie połączony z telefonemZobaczysz pierwszy ekran bluTag, na którym możesz rozpocząć nagrywanie lub uzyskać dostęp do informacji o rejestratorze.

  W kolejnych 2 częściach tej instrukcji dowiesz się więcej o aplikacji bluTag.

Kategorie
bluTag Android Pierwsze Kroki Instrukcje obsługi

Pobieranie Aplikacji

W tej sekcji dowiesz się, jak pobrać aplikację na swój smartfon.

 • Po prostu umieść tył swojego smartfona na rejestratorze danych TLDL. Zostaniesz automatycznie przekierowany do pobrania naszej aplikacji bluTag na Androida w Google Play.

Pamiętaj, że technologia NFC działa tylko wtedy, gdy rejestrator znajduje się w Bezpośrednia bliskość za pomocą smartfona. Upewnij się, że umieściłeś telefon na górze i jak najbliżej rejestratora.

Upewnij się, że przetestowałeś pozycja rejestratora. W niektórych telefonach będzie on aktywowany w górnej, środkowej lub dolnej pozycji.

Kategorie
bluTag Android Pierwsze Kroki Instrukcje obsługi

Włącz NFC

W tej sekcji dowiesz się, jak włączyć NFC na smartfonie.

 • Przejdź do "Ustawień" na smartfonie z systemem Android i włącz funkcję NFC (w tej samej kategorii co Bluetooth).

Możesz sprawdzić poniższy link, aby sprawdzić, czy Twój smartfon jest wyposażony w NFC:

https://www.nfcworld.com/nfc-phones-list/

Czytniki Android PDA z antenami NFC są również kompatybilne.

 • Możesz także włączyć NFC klikając ikonę NFC w menu rozwijanym dostępnym z pulpitu.

Kategorie
bluTag Android Pierwsze Kroki Instrukcje obsługi

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rozwiązania Blulog i gratulujemy wyboru. W niniejszej instrukcji dowiesz się, jak korzystać z aplikacji mobilnej bluTag dla systemu Android.

W sekcji "Pierwsze kroki" dowiesz się, jak włączyć NFC i pobrać aplikację.

W sekcji "Podstawy" Dowiesz się, jak rozpocząć nowe nagranie, uzyskać dostęp do szczegółów nagrania i pobrać raport PDF.

W sekcji "DodatkoweDowiesz się, jak tworzyć profile, uzyskiwać dostęp do informacji o rejestratorze i nie tylko.

Czym jest bluTag?

bluTag to aplikacja mobilna, w której użytkownik może uzyskać dostęp do wszystkich odczytów i informacji z rejestratora za pośrednictwem NFC. Użytkownik może odczytać rejestrator, rozpocząć nowe nagrywanie, zakończyć nagrywanie, pobrać raport lub przesłać go do bluConsole.

Prezentacja wideo

Można również obejrzyj ten film wyjaśniając wizualnie bluTag.

Odtwórz wideo

Uwaga: szkolenie wideo jest w wersji angielskiej ale jest możliwość włączenia polskich napisów (krótki filmik jak to zrobić)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu!

Należy kliknąć poniżej, aby rozpocząć.

Kategorie
bluRadio Mobile Pierwsze Kroki Instrukcje obsługi

Wybranie Koncentratora

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak wybrać koncentrator w aplikacji bluRadio Mobile.

 1. Aby wybrać swój koncentrator w bluRadio Mobile, najpierw należy uruchomić aplikację.

 2. Podczas pierwszego otwarcia może być konieczne zezwolenie na wyświetlanie banerów, wyskakujących okienek i innych. Proszę się upewnić, że zezwoliliśmy na wszystko, aby widżet działał prawidłowo.

 3. Następnie przechodzimy do menu „hamburgera” i wybieramy zakładkę „Urządzenia” („Devices”). Wybieramy swój koncentrator. Powinniśmy mieć już dostęp do wszystkich rejestratorów podłączonych do tego koncentratora.

Kategorie
bluRadio Mobile Pierwsze Kroki Instrukcje obsługi

Sparowanie Urządzenia

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak sprawdzić ustawienia Bluetooth i sparować urządzenia.

 1. Na początku należy się upewnić, że Bluetooth jest włączony na smartfonie. Jeśli nie jest on włączony, w menu górnym trzeba stuknąć ikonę "Bluetooth".

  Alternatywnie można przejść do sekcji „Ustawienia” ("Settings") i wybrać opcję „Bluetooth”. Należy się upewnić, że wybrano dla niej pozycję "Wł." ("On").

 2. Aby sparować swoje urządzenie należy położyć telefon na koncentratorze.

 3. Następnie należy wybrać odpowiednie urządzenie w ustawieniach Bluetooth. Można teraz opuścić menu ustawień.

Kategorie
bluRadio Mobile Pierwsze Kroki Instrukcje obsługi

Pobieranie Aplikacji

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak pobrać aplikację bluRadio Mobile.

 1. Aby pobrać aplikację bluRadio Mobile należy przejść do Google Play Store na swoim smartfonie. W pasku wyszukiwania należy wpisać "bluradio blulog" i wybrać aplikację.

 2. Następnie należy wcisnąć przycisk "Zainstaluj" (“Install”).

Kategorie
bluRadio Mobile Pierwsze Kroki Instrukcje obsługi

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rozwiązania Blulog i gratulujemy wyboru. W niniejszej instrukcji można się dowiedzieć, jak korzystać z aplikacji bluRadio Mobile.

W sekcji "Pierwsze kroki" można się dowiedzieć, jak zainstalować aplikację oraz jak sparować koncentrator z telefonem.

W sekcji "Podstawy" można się dowiedzieć, jak zmieniać ustawienia, odczytywać dane z rejestratora i nie tylko.

Czym jest bluRadio Mobile?

bluRadio Mobile to aplikacja mobilna, która umożliwia użytkownikowi dostęp do szczegółów rejestratora podłączonego do koncentratora BT poprzez parowanie Bluetooth. Posiada również funkcje umożliwiające dostosowanie ustawień koncentratora.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu!

Należy kliknąć poniżej, aby rozpocząć.

Kategorie
bluRadio Pierwsze Kroki Instrukcje obsługi

Ustawianie Częstotliwości Radiowej

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak skonfigurować ustawienia częstotliwości radiowej.

 • Aby ustawić częstotliwość radiową, należy kliknąć menu rozwijane znajdujące się w sekcji "Ustawienia Częstotliwości Radiowej” ("Radio Frequency Settings") w menu po lewej stronie.

  Następnie należy wybrać z listy odpowiednią częstotliwość radiową i kliknąć przycisk "Zapisz” ("Save").

Zmiana częstotliwości dotyczy tylko koncentratora podłączonego do komputera przez USB, a jej wybór powinien zależeć od kraju i częstotliwości, z jaką użytkownik korzysta z rejestratora.

Warto sprawdzić tylną część rejestratora RF, w której powinna znajdować się wartość częstotliwości radiowej MHz.

Kategorie
bluRadio Pierwsze Kroki Instrukcje obsługi

Wybranie Portu Urządzenia

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak wybrać port urządzenia.

 • Aby wybrać port urządzenia, należy kliknąć rozwijane menu znajdujące się w sekcji "Port urządzenia” ("Device port") w menu po lewej stronie.

  Należy wybrać z listy "Blulog device" i kliknąć przycisk "Zapisz” ("Save"). Powinno pojawić się nowe okno potwierdzające zapisanie portu.

Jeśli nie ma na liście "Blulog device", należy się upewnić, że Virtual COM Port Driver został poprawnie zainstalowany. Należy się też upewnić, że koncentrator jest podłączony do portu USB.

Po kliknięciu przycisku "Zapisz” ("Save") należy poczekać co najmniej jeden interwał pomiaru rejestratora, aby zobaczyć dane, a jeśli dane się nie pojawią, uruchomić aplikację ponownie.

Kategorie
bluRadio Pierwsze Kroki Instrukcje obsługi

Zainstalowanie Aplikacji

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak zainstalować aplikację bluRadio.

 1. Aby pobrać aplikację buRadio, najpierw należy sprawdzić typ systemu operacyjnego.

  Należy nacisnąć ikonę "szukaj” umieszczoną obok ikony "windows” w dolnym pasku. Następnie należy wpisać "panel sterowania” ("control panel") i wybrać z listy "Panel Sterowania” ("Control Panel").

 2. Należy kliknąć "Panel Sterowania” ("Control Panel") w górnym pasku, aby wyświetlić długą listę opcji.

  Należy kliknąć nagłówek "System i Bezpieczeństwo” ("System and Security"), a następnie nagłówek "System”. W polu "Typ systemu” ("System type") można zobaczyć typ swojego systemu operacyjnego. Warto to zanotować.

 3. Należy ściągnąć plik instalacyjny aplikacji bluRadio. Następnie należy kliknąć przycisk "DOWNLOAD FOR WINDOWS”, który odpowiada typowi posiadanego systemu operacyjnego.

  www.bluradio.blulog.eu

 4. Należy kliknąć właśnie pobrany plik prawym przyciskiem myszy i wybrać "Uruchom jako administrator” ("Run as administrator"). Domyślnie powinien on być umieszczony w folderze "Pobrane” ("Downloads").

 5. Jeśli pojawi się Windows Defender SmartScreen , należy kliknąć link "Więcej informacji” ("More info"), a następnie przycisk "Uruchom mimo to” ("Run anyway").

 6. Należy postępować zgodnie z procesem instalacyjnym.

Należy się upewnić, że podczas instalacji koncentrator jest podłączony do portu USB.

 1. W tym momencie powinno pojawić się nowe okno, aby zainstalować Virtual COM Port Driver. Należy postępować zgodnie z procesem instalacyjnym pokazanym poniżej.

 2. Jeśli sterownik jest już zainstalowany, może nastąpić zapytanie, czy go zmodyfikować, naprawić lub usunąć. Można pominąć proces instalacji sterownika urządzenia, postępując zgodnie z poniższym procesem.

 3. Po zamknięciu okna Virtual COM Port Driver można wykonać pozostałe kroki, aby skończyć instalację.

 4. Aby otworzyć aplikację bluRadio, należy nacisnąć ikonę "szukaj” umieszczoną obok ikony "windows” w dolnym pasku.

  Następnie należy wpisać „bluradio” i kliknąć prawym przyciskiem myszy bluRadio z listy. Należy wybrać "Uruchom jako administrator” ("Run as administrator").

 5. Podczas pierwszego otwarcia pojawi się okno, w którym nastąpi poproszenie o utworzenie bazy danych. Domyślnie bluRadio korzysta z bazy danych sqlite, ale jest także możliwość połączenia z bazą danych Mysql, do której należy podać informacje dostępowe. Należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save").

  Następnie powinien się pojawić pulpit bluRadio.

Kategorie
bluRadio Pierwsze Kroki Instrukcje obsługi

Zainstalowanie Java

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak zainstalować Javę.

 1. Należy ściągnąć plik instalacyjny oprogramowania Java 8 (najnowszą dostępną wersję), klikając ten link:

  https://www.java.com/en/download/

  Należy kliknąć przycisk "Bezpłatne pobieranie oprogramowania Java" ("Java Download”). Nastąpi przekierowany na nową stronę. Należy kliknąć przycisk "Zgadzam się - rozpocznij bezpłatne pobieranie” ("Agree and Start Free Download"), aby rozpocząć pobieranie.

 2. Należy dwukrotnie kliknąć pobrany plik. Domyślnie powinien on się znajdować w folderze "Pobrane” (“Downloads”). Pojawi się okno instalacji.

 3. Należy postępować zgodnie z procesem instalacyjnym.