Kategorie
Instrukcje obsługi System Monitorowania RF Testing

Rejestratory

Przed umieszczeniem rejestratorów w pożądanych pozycjach proszę o zapoznanie się z kilkoma przydatnymi wskazówkami dotyczącymi instalacji, aby upewnić się, że wszystko działa idealnie. Proszę postępować zgodnie z nimi podczas umieszczania urządzeń.

Wskazówki dotyczące instalacji

Wskazówka 01 -  Uwaga na wodę

Proszę o unikanie bezpośredniego kontaktu z wodą (z wyjątkiem wodoodpornej sondy).

Wskazówka 02 -  Uwaga na metal

Proszę o nie instalowanie rejestratora na metalowej powierzchni lub w jej pobliżu. Jeśli jest to wymagane, należy je oddzielić, na przykład plastikową płytką.

Wskazówka 03 -  Dystans jest ważny

Proszę się upewnić, że rejestratory zostały umieszczone w zasięgu 700 metrów od koncentratora, aby zapewnić połączenie między urządzeniami.

Instalacja

Stosując się do tych wskazówek, można teraz zainstalować rejestratory w wybranych lokalizacjach.

Można je zamontować za pomocą taśmy samoprzylepnej lub opaski zaciskowej.

Taśma samoprzylepna

Opaska zaciskowa

Końcowe sprawdzenie

Dziękujemy za zastosowanie się do wskazówek. Teraz należy wrócić do bluConsole i upewnić się, że wszystkie zainstalowane koncentratory i rejestratory są podłączone.

Jeśli niektóre koncentratory nie są podłączone, najpierw należy sprawdzić, czy nie ma problemu ze źródłem zasilania.

Jeśli rejestratory nie wydają się łączyć, należy je przesunąć bliżej koncentratora.

Jeśli te problemy nadal występują, proszę o przejście do następnej sekcji, Rozwiązywanie problemów.

Kategorie
Instalacja Instrukcje obsługi System Monitorowania RF

Koncentratory

Przed umieszczeniem koncentratorów w pożądanych pozycjach proszę o zaznajomienie się z kilkoma przydatnymi wskazówkami dotyczącymi instalacji, aby upewnić się, że wszystko działa idealnie. Proszę postępować zgodnie z nimi podczas umieszczania urządzeń.

Wskazówki dotyczące instalacji

Wskazówka 01 -  Więcej przestrzeni

Proszę o unikanie zostawiania mniej niż 5cm przestrzeni ze wszystkich stron. Ograniczony przepływ powietrza może spowodować przegrzanie.

Wskazówka 02 -  Uwaga na sufit i narożniki

Proszę się upewnić, że został zachowany dystans co najmniej 1m od sufitu i narożników.

Wskazówka 03 - Wysokość ma znaczenie

Proszę o nie instalowanie koncentratora na podłodze lub niskim biurku. Im wyżej zostanie umieszczone urządzenie, tym lepiej. Można zamontować koncentrator na ścianie lub innej powierzchni, aby chronić go przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wskazówka 04 -  Uwaga na sprzęt IT

Proszę o nie umieszczaniu koncentratora również w pobliżu sprzętu IT, takiego jak laptopy i komputery stacjonarne.

Wskazówka 05 -  Uwaga na metal

To samo dotyczy powierzchni metalowych lub w pobliżu metalowych przedmiotów. Jeśli nie ma innego wyboru, należy się upewnić, że urządzenie jest oddzielone na przykład drewnianą lub plastikową deską.

Wskazówka 06 -  Brak klatki Faradaya

Następnie należy unikać instalowania koncentratora w miejscach, w których występuje zjawisko klatki Faradaya.

Wskazówka 07 -  Zakaz wstępu dla dzieci!

I wreszcie, co nie mniej ważne, proszę o trzymanie koncentratora z dala od dzieci. Należy go trzymać na tyle wysoko, aby był poza ich zasięgiem.

Instalacja

Stosując się do tych wskazówek, można teraz zainstalować koncentratory w żądanych lokalizacjach.

Można je zamontować za pomocą śrubek, taśmy samoprzylepnej lub opaski zaciskowej.

Śrubki

Taśma samoprzylepna

Opaska zaciskowa

Dobra robota! Kontynuujmy teraz z rejestratorami.