Kategorie
Instrukcje obsługi System Monitorowania RF Rozwiązywanie problemów

Rejestratory

Czy występuje problem z rejestratorem? Proszę o postępowanie zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Problem 01 - Rejestrator jest za daleko

  • Po pierwsze, proszę zainstalować rejestrator RF bliżej koncentratora lub przesunąć koncentrator bliżej.

Problem 02 - Problem z modułem RF

Jeśli to nie pomoże, warto sprawdzić, czy rejestrator faktycznie rejestruje dane. Można użyć aplikacji bluTag na telefonie lub aplikacji bluNFC na komputerze z czytnikiem NFC do odczytu danych. Proszę o zapoznanie się z poniższymi zasobami, aby dowiedzieć się więcej o tych aplikacjach.

  • Proszę o umieszczenie rejestratora w pobliżu telefonu lub czytnika NFC, aby odczytać dane.

W przypadku, gdy rejestrator nagrywa bieżące dane ale nie wysyła ich do koncentratora, może to być problem z modułem RF. Proszę o skontaktowanie się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.

Problem 03 - Rejestrator wygasł

  • W przypadku, gdy rejestrator nie nagrywa bieżących danych, warto sprawdzić w bluConsole, czy rejestrator wygasł. Aby to zrobić, należy przejść do strony "Rejestratory" ("Loggers"), wpisać numer seryjny rejestratora i sprawdzić datę w kolumnie "Data ważności" ("Expiration date").

Jeśli tak jest, zapraszamy do złożenia zamówienia! Jeśli tak nie jest, proszę skontaktować się z naszym wsparciem technicznym.

Kategorie
Instrukcje obsługi System Monitorowania RF Rozwiązywanie problemów

Koncentratory

Ta sekcja może być pomocna jeśli Państwa system RF nie działa tak jak powinien.

Pierwsze podłączenie

Po podłączeniu koncentratora do źródła zasilania powinny zaświecić się zielone i czerwone diody. Dioda zielona jest powiązana ze źródłem zasilania. Powinna pozostać włączona przez cały czas. Dioda czerwona jest powiązana z połączeniem internetowym.

W przypadku korzystania z połączenia internetowego GSM lub WiFi, to Dioda czerwona powinna zacząć powoli migać, informując, że koncentrator szuka sieci. Po nawiązaniu połączenia powinna migać szybciej, a po nawiązaniu połączenia powinna się wyłączyć.

Mała uwaga: w przypadku połączenia internetowego GSM, czerwona dioda może być nieaktywna przez 10 do 15 minut lub więcej po początkowym zapaleniu się po podłączeniu koncentratora do źródła zasilania.

Problem 01 - Zielona dioda jest wyłączona

  • Jeśli zielona dioda jest wyłączona, problem może być związany ze źródłem zasilania. Proszę upewnić się, czy koncentrator jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania.

Warto również przetestować inne gniazdko aby upewnić się, że nie jest to problem gniazdkiem.

  • Jeśli to nie rozwiąże problemu, proszę pozostawić koncentrator podłączony na 5 minut. Następnie, jeśli dioda nie włączy się, należy odłączyć i ponownie podłączyć koncentrator.

  • Jeśli to nie zadziała, proszę najpierw odłączyć koncentrator. Następnie należy odczekać około 1 minuty i ponownie podłączyć koncentrator.

Problem 02 - Czerwona dioda pozostaje włączona

  • Jeśli czerwona dioda pozostaje włączona, a używasz koncentratora combo, może to być spowodowane użyciem zapasowej baterii wewnętrznej która włącza się automatycznie, gdy główne źródło zasilania nie działa. Warto sprawdzić, czy nie ma problemu ze źródłem zasilania.

Problem 03 - Czerwona dioda miga przez cały czas

  • Jeśli czerwona dioda miga w nieskończoność, problem może być związany z połączeniem internetowym. Jeśli wykorzystywane jest połączenie internetowe GSM lub WiFi, warto spróbować zmienić lokalizację koncentratora i sprawdzić, czy pomoże to połączyć się z siecią.

  • Jeśli wykorzystywane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi, warto sprawdzić, czy router lub modem działa prawidłowo.

Koncentrator zachowuje się prawidłowo? Gratulacje! Teraz należy sprawdzić, czy jest podłączony do bluConsole.

W przypadku, gdy koncentrator nadal nie działa poprawnie lub nie jest wyświetlany jako podłączony w bluConsole, proszę o skontaktowanie się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.