Kategorie
bluConsole Instrukcje obsługi Zarządzanie

Funkcje Premium

W tej części można się dowiedzieć o naszych funkcjach premium w bluConsole. W przypadku zainteresowania, prosimy skontaktować się z naszym wsparciem technicznym.

Raportowanie grupowe

Raportowanie grupowe umożliwia tworzenie raportów grupowych na podstawie wielu rejestratorów. Jest możliwość wybrania rejestratorów i zobaczenia wykresów zawierających pomiary z wielu rejestratorów.

Uwaga: szkolenie wideo jest w wersji angielskiej ale jest możliwość włączenia polskich napisów (krótki filmik jak to zrobić).

Odtwórz wideo

Kod QR

Kod QR - funkcjonalność ta pozwala na utworzenie 1 kodu QR na rejestrator, który następnie można wydrukować i umieścić na monitorowanej paczce. Jest to rozwiązanie upraszczające proces sprawdzania pomiarów bez konieczności instalowania dodatkowej aplikacji.

Uwaga: szkolenie wideo jest w wersji angielskiej ale jest możliwość włączenia polskich napisów (krótki filmik jak to zrobić).

Odtwórz wideo

Integracja Azure

Azure to platforma stworzona przez Microsoft. Jedną z jej funkcji jest możliwość przechowywania danych urządzenia. Funkcjonalność tę można uzyskać za pomocą Azure IoT Hub lub Azure IoT Central.

Dzięki nim można zarządzać metrykami z różnych urządzeń lub innych platform. Na przykład, jeśli rejestrator wysyła dane przez koncentrator do bluConsole, mogą one być zapisywane zarówno w bluConsole, jak i w Azure.

Uwaga: szkolenie wideo jest w wersji angielskiej ale jest możliwość włączenia polskich napisów (krótki filmik jak to zrobić).

Odtwórz wideo
Kategorie
bluConsole Instrukcje obsługi Zarządzanie

Obiekty

W tej części można się dowiedzieć, jak zarządzać obiektami, dodawać schematy i rysować strefy.

Szkolenie wideo

Odtwórz wideo

Uwaga: szkolenie wideo jest w wersji angielskiej ale jest możliwość włączenia polskich napisów (krótki filmik jak to zrobić)

Przegląd

 • Aby uzyskać dostęp do obiektów, należy kliknąć na link "Obiekty" ("Objects") w lewym menu.

Sekcja Obiekty umożliwia wizualne rysowanie stref i umieszczanie rejestratorów na przesłanym obrazie szkicu.

Dodawanie/Edycja/Przeglądanie/Usuwanie obiektu

 1. Aby dodać obiekt, należy kliknąć przycisk "Dodaj obiekt" ("Add object") u góry. Powinna pojawić się nowa strona, na której można uzupełnić swoje dane.

 2. Należy wypełnić swoje podstawowe informacje.

Nazwa (Name) i opis (description) odnoszą się do obiektu, który jest tworzony, jest to tylko dla własnej identyfikacji. Można również przypisać obiekt do konkretnej organizacji.

 1. Aby dodać schemat, należy wypełnić nazwę schematu i priorytet.

 2. Teraz należy załadować obrazek. Po przesłaniu obrazka nazwa przesłanego obrazka powinna pojawić się pod przyciskiem.

 3. Należy kliknąć teraz przycisk "Dodaj schemat" ("Add Scheme"). Schemat powinien pojawić się po prawej stronie. Nowo utworzony schemat może być edytowany i usunięty.

Schemat (A scheme) odnosi się do szkicu obrazka, który będzie używany do umieszczania rejestratorów i stref.

Priorytet (Priority) oznacza kolejność, w jakiej schemat będzie prezentowany. Możliwe jest dodanie więcej niż jednego schematu na obiekt.

 • Należy kliknąć przycisk "Dodaj nowy obiekt" ("Add new object") i po wyświetleniu komunikatu należy kliknąć zakładkę "Przypisz rejestratory" ("Assign Loggers") u góry.

Teraz dodamy rejestratory na schemacie. Najpierw jednak chciałbym przedstawić krótki przegląd panelu wizualnego.

Proszę zwrócić uwagę by wybrać właściwą nazwę schematu u góry.

 1. Aby narysować strefę, najpierw należy wybrać nazwę strefy.

 2. Teraz należy wybrać sposób, w jaki ją narysować na obrazku schematu (czyli jako prostokąt lub wielokąt).

 3. Teraz należy narysować strefę na obrazku. Należy przytrzymać lewy przycisk myszy na szkicu i rozciągnąć.

 4. Należy puścić, gdy rozmiar i położenie będą właściwe.

 • Aby dodać rejestrator, należy przeciągnąć blok rejestratora z prawej strony i upuścić "wskaźnik" na obrazku schematu. Można później zmienić położenie "wskaźnika", ponownie go przeciągając i upuszczając.

Należy zauważyć, że po przeciągnięciu rejestratora do strefy, został on oznaczony plakietką "Blulog demo" po prawej stronie. Blok używanego rejestratora również pojawi się nieco szarawy po prawej stronie, co oznacza, że został on już użyty.

Ponadto, można zobaczyć numer dodany na bloku rejestratora. Oznacza on, do którego schematu obrazka należy (nazwy schematów obrazka można zobaczyć w pobliżu tytułu "Przypisz loggery" ("Assign Loggers")).

 1. Można usunąć rejestrator ze schematu obrazka klikając go najpierw.

 2. Należy kliknąć ikonę "śmietnika" w oknie.

 3. Powinno pojawić się nowe okno. W nowym oknie należy kliknąć link "Potwierdź" ("Confirm").

 • Po zakończeniu należy kliknąć przycisk "Dodaj nowy obiekt" ("Add new object") na dole. Można wrócić do poprzedniego ekranu klikając ikonę "strzałki w lewo" u góry po lewej stronie lub przycisk "Anuluj" ("Cancel") u dołu.

 1. Aby edytować obiekt, należy najpierw kliknąć na ikonę "pióra". Powinna pojawić się nowa strona, na której można edytować informacje.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save").

 • Aby przeglądnąć obiekt, należy kliknąć na jego nazwę. Aby się cofnąć, należy kliknąć na ikonę "strzałki w lewo", która znajduje się w lewym górnym rogu.

 1. Aby usunąć obiekt, najpierw należy zaznaczyć żądane obiekty za pomocą pól wyboru.

 2. Teraz należy kliknąć przycisk "Usuń" ("Delete") u góry. Należy poczekać, aż ładowanie na górze się skończy.

Kategorie
bluConsole Instrukcje obsługi Zarządzanie

Ścieżki Audytu

W tej części można się dowiedzieć, czym są ścieżki audytu i jak uzyskać do nich dostęp.

Przegląd

 • Aby uzyskać dostęp do ścieżki audytu, należy kliknąć link "Ścieżka audytu" ("Audit trail") w lewym menu.

Sekcja Ścieżka audytu pozwala zobaczyć zmiany, które zaszły w organizacjach, nagraniach, koncentratorach, rejestratorach i użytkownikach. Także jest możliwość zobaczenia jakie są nowo zmienione dane, kto i kiedy dokonał zmiany.

Kategorie
bluConsole Instrukcje obsługi Zarządzanie

Role

W tej części można się dowiedzieć, jak zarządzać rolami.

Przegląd

 • Aby uzyskać dostęp do ról, należy kliknąć link "Role" ("Roles") w lewym menu.

Sekcja Role pozwala zobaczyć aktualne role dla poszczególnych organizacji oraz tworzyć nowe. Rola to zestaw uprawnień, co użytkownik może, a czego nie może robić, które można później zastosować do użytkowników.

Dodawanie/Edycja/Usuwanie roli

 1. Aby dodać rolę, należy najpierw wybrać organizację w prawym górnym rogu.

 2. Następnie należy kliknąć przycisk "Utwórz rolę" ("Create role") u góry po lewej stronie. Powinno pojawić się nowe okno, w którym można wypełnić swoje dane.

 3. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Prześlij" ("Submit"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

 1. Aby edytować rolę, należy najpierw wybrać jej zakładkę.

 2. Następnie należy kliknąć przycisk "Edytuj" ("Edit"). Powinno pojawić się nowe okno, w którym można edytować informacje.

 3. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Prześlij" ("Submit"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

 1. W celu usunięcia roli należy najpierw wybrać zakładkę roli.

 2. Następnie należy kliknąć przycisk "Usuń rolę" ("Delete role"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

Kategorie
bluConsole Instrukcje obsługi Zarządzanie

Konserwacje

W tej części można się dowiedzieć, jak zarządzać konserwacją i planem.

Przegląd trybu konserwacji cyklicznej

 • Aby uzyskać dostęp do trybu konserwacji cyklicznej, należy kliknąć link "Tryb konserwacji cyklicznej" ("Cyclic maintenance mode") w lewym menu.

Strona cyklicznego trybu konserwacji umożliwia ustawienie powtarzalnego trybu konserwacji, który występuje w organizacji regularnie.

Jeśli zawsze w określonych dniach i godzinach będą wykonywane pewne czynności konserwacyjne (np. czyszczenie lub inne czynności, które mogłyby zakłócić prawidłowemu pomiarowi danych), można to ustawić w tym miejscu.

Rejestrator z trybem konserwacji będzie rejestrował dane, ale nie będą one pokazywane na wykresie lub w raporcie. Nie będą również wysyłane powiadomienia w przypadku naruszenia.

Następnie na stronie "Rejestratory" można wybrać utworzony tryb konserwacji cyklicznej dla konkretnego rejestratora.

Legenda:

Ukryj pomiary (Hide measurements) - przedstawia, czy pomiary podczas trybu konserwacji cyklicznej będą pokazywane w raporcie czy nie.

Dodawanie/Edycja/Usuwanie cyklicznego trybu konserwacji

 1. Aby dodać cykliczny tryb konserwacji, należy kliknąć przycisk "Utwórz nowy harmonogram" ("Create new schedule") u góry. Powinna pojawić się nowa strona, na której można wypełnić informacje.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Prześlij" ("Submit"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

 1. Aby edytować tryb cyklicznej konserwacji, należy kliknąć nazwę trybu cyklicznej konserwacji. Powinna pojawić się nowa strona, na której można edytować informacje.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Prześlij" ("Submit"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

 1. Aby usunąć cykliczny tryb konserwacji, należy kliknąć ikonę "śmietnika”, znajdującą się po prawej stronie. Powinno pojawić się nowe okno.

 2. W tym nowym oknie należy kliknąć przycisk "Potwierdź" ("Confirm"). Należy poczekać, aż zakończy się pasek postępu u góry.

Przegląd planu

 1. Aby ustawić plan dla danego trybu cyklicznej konserwacji, należy najpierw kliknąć nazwę trybu konserwacji.

 2. Na nowej stronie należy kliknąć zakładkę "Plany" ("Schedules") u góry. Powinna pojawić się nowa strona.

Okno Plany pozwala na ustawienie planu dla utworzonego trybu cyklicznej konserwacji. Istnieje możliwość ustawienia dni i godziny rozpoczęcia i zakończenia konserwacji.

Dodawanie/Usuwanie planu

 1. Aby dodać plan, należy kliknąć przycisk "Stwórz plan" ("Create schedules") na górze. Powinno pojawić się nowe okno, w którym można wypełnić swoje dane.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

Legenda:

Wszystkie dni - pozwala ustawić plan, który będzie działał każdego dnia od poniedziałku do niedzieli.

 1. Aby usunąć plan, należy kliknąć ikonę "śmietnika" po prawej stronie. Powinno pojawić się nowe okno.

 2. W tym nowym oknie należy kliknąć przycisk "Potwierdź" ("Confirm"). Należy poczekać aż pasek postępu na górze zakończy się.

Kategorie
bluConsole Instrukcje obsługi Zarządzanie

Powiadomienia

W tej części można się dowiedzieć, jak zarządzać typami i definicjami powiadomień.

Typy powiadomień vs definicje

Typy powiadomień pozwalają na tworzenie specyficznych parametrów dla powiadomień, które odnoszą się bardziej do czasu (jak czas wyzwolenia i czas powtórzenia).

Definicje powiadomień pozwalają na tworzenie rzeczywistych powiadomień (podczas gdy typy powiadomień ustawiają tylko określone parametry), które są przypisane do konkretnych użytkowników. Powiadomienia można skierować do konkretnej strefy, wybrać typ powiadomienia zdefiniowany w sekcji "Typy powiadomień" i ustawić pożądany kanał komunikacji (np. email lub SMS).

Przegląd typów powiadomień

 • Aby uzyskać dostęp do typów powiadomień należy kliknąć na link "Typy powiadomień" ("Notification Types") w lewym menu.

Legenda:

Czas wyzwalania (minuty) (Triggering time (minutes)) - po jakim czasie, gdy naruszenie nastąpiło wysłać powiadomienie.

Czas powtórzeń (minuty) (Repeat time (minutes)) - jaki jest odstęp czasu pomiędzy powtarzającymi się powiadomieniami.

Max powtórzeń (Max repeats) - ile razy powiadomienie zostanie wysłane ponownie.

Dodawanie/Edycja/Usuwanie typu powiadomienia

 1. Aby dodać typ powiadomienia, należy kliknąć przycisk "Utwórz powiadomienie" ("Create notification") u góry. Powinno pojawić się nowe okno, w którym będzie można uzupełnić swoje informacje.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać aż pasek postępu na górze się zakończy.

 1. Aby edytować typ powiadomienia, należy kliknąć na nazwę typu powiadomienia. Powinno pojawić się nowe okno, w którym będzie można edytować informacje.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

 1. Aby usunąć typ powiadomienia, należy kliknąć ikonę "śmietnika”, znajdującą się po prawej stronie. Powinno pojawić się nowe okno.

 2. W tym nowym oknie należy kliknąć przycisk "Potwierdź" ("Confirm"). Należy poczekać, aż zakończy się pasek postępu u góry.

Przegląd definicji powiadomień

 1. Aby uzyskać dostęp do definicji powiadomień, najpierw należy kliknąć link "Użytkownicy" ("Users") w lewym menu.

 2. Należy kliknąć e-mail użytkownika.

 3. Na następnej stronie należy wybrać u góry zakładkę "Powiadomienia" ("Notifications"). Powinna pojawić się nowa strona.

Legenda:

E-mail, SMS - prezentuje czy definicja powiadomienia będzie wysyłana za pomocą tych kanałów.

Dodawanie/usuwanie definicji powiadomienia

 1. Aby dodać definicję powiadomienia, należy kliknąć przycisk "Utwórz powiadomienie" ("Create notification") u góry. Powinno pojawić się nowe okno, w którym będzie można uzupełnić swoje informacje.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

Legenda:

Strefa (Zone) - można powiązać definicję powiadomienia ze strefą.

Typ alertu (Alert type) - pozwala wybrać rodzaj powiadomienia, który można otrzymać z predefiniowanych opcji (np. "Temperatura powyżej progu"). Jeśli zostanie wybrana "Wszystkie inne typy alertów", wszystkie rodzaje powiadomień zostaną otrzymane.

Typ powiadomienia - pozwala na wybór jednego z typów powiadomień, które można zdefiniować w sekcji "Typy powiadomień" (jak wyjaśniono w poprzednim punkcie).

 1. Aby usunąć definicję powiadomienia, należy kliknąć ikonę "śmietnika”, znajdującą się po prawej stronie. Powinno pojawić się nowe okno.

 2. W nowym oknie należy kliknąć przycisk "Potwierdź" ("Confirm"). Należy poczekać aż pasek postępu na górze się zakończy.

Kategorie
bluConsole Instrukcje obsługi Zarządzanie

Koncentratory

W tej części można się dowiedzieć, jak zarządzać koncentratorami.

Przegląd

 • Aby uzyskać dostęp do koncentratorów, należy kliknąć link "Koncentratory" ("Hubs") w lewym menu.

Legenda:

Status - prezentuje aktualny status koncentratora. Oto dostępne statusy:

Ikona "zielona on" oznacza, że koncentrator jest podłączony do bluConsole.

Ikona "szara off" oznacza, że koncentrator nie jest podłączony do bluConsole.

Ostatnio widziane - prezentuje datę i czas ostatniej transmisji danych z koncentratora do bluConsole.

Aktywny - prezentuje czy koncentrator jest aktywny czy zarchiwizowany.

Status zasilania - prezentuje czy koncentrator jest podłączony do zasilania lub nie. Dostępne są 2 opcje:

Ikona "wtyczki" oznacza, że koncentrator jest podłączony do zasilania.

Ikona "przekreślonej wtyczki" oznacza, że koncentrator nie jest podłączony do zasilania.

Edycja

 1. Aby edytować koncentrator, należy kliknąć na jego numer seryjny. Powinno pojawić się nowe okno, w którym można edytować informacje.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

Kategorie
bluConsole Instrukcje obsługi Zarządzanie

Rejestratory

W tej części można się dowiedzieć, jak zarządzać rejestratorami, ustawiać limity progowe, pobierać certyfikaty kalibracji i nie tylko!

Przegląd

 • Aby uzyskać dostęp do rejestratorów, należy kliknąć link "Loggery" (Loggers") w lewym menu.

Legenda:

Tryb konserwacji - prezentuje czy dany rejestrator jest w jednorazowym trybie konserwacji lub nie oraz jego aktualny stan.  Występuje on w 4 stanach:

Ikona "zielona on" oznacza, że rejestrator jest podłączony do bluConsole.

Ikona "zielonego koła zębatego" wskazuje, że rejestrator jest podłączony do bluConsole i jest w trybie jednorazowej konserwacji.

Ikona "szara off" wskazuje, że rejestrator nie jest podłączony do bluConsole.

Ikona "szarego koła zębatego" wskazuje, że rejestrator nie jest podłączony do bluConsole i jest w trybie jednorazowej konserwacji.

Początek konserwacji - przedstawia datę i godzinę rozpoczęcia trybu jednorazowej konserwacji.

Koniec konserwacji - przedstawia datę i godzinę zakończenia trybu konserwacji jednorazowej.

Data ważności certyfikatu - przedstawia datę i godzinę do kiedy kalibracja będzie ważna. Nie dotyczy to naszych certyfikatów Blulog.

Valid thru - prezentuje datę i godzinę, do kiedy urządzenie będzie ważne.

Cyclic maintenance mode - przedstawia nazwę trybu, który można utworzyć w "Cyclic maintenance mode". Cykliczny tryb konserwacji to sposób na ustawienie konserwacji w sposób cykliczny.

UWAGA: W przypadku, gdy rejestrator używa jednocześnie trybu jednorazowego i cyklicznego trybu konserwacji, oba będą używane.

Rejestrator z trybem konserwacji będzie rejestrował dane, ale nie będą one pokazywane na wykresie lub w raporcie. Nie będą również wysyłane powiadomienia w przypadku naruszenia.

Ikona "3 kropek" - po kliknięciu otwiera się małe okienko z kolejnymi opcjami.

Edycja

 1. W celu edycji rejestratora należy kliknąć na jego numer seryjny. Powinno pojawić się nowe okno, w którym można edytować informacje.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

Limity

 1. Aby ustawić limity progów pomiarowych, należy najpierw wybrać żądany(e) rejestrator(y).

 2. Następnie należy kliknąć przycisk "Ustaw limity" ("Set limits"). Powinno pojawić się nowe okno.

 3. W tym nowym oknie należy określić swoje limity i kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

Nagrania

 • Aby uzyskać dostęp do nagrań danych należy wybrać opcję "Nagranie" ("Recordings") z ukrytego menu. Powinna pojawić się nowa strona z danymi.

 • W celu wyeksportowania danych do pliku XLSX należy kliknąć ikonę "pobierz".

 1. W celu edycji progów nagrania należy kliknąć ikonę "edytuj". Powinno pojawić się nowe okno.

 2. W tym nowym oknie należy wstawić nowe wartości i kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu na górze się skończy.

Certyfikat kalibracji

 • Aby pobrać certyfikat kalibracji należy wybrać opcję "Certyfikat" ("Certificate") w ukrytym menu. Wkrótce powinno nastąpić pobranie.

  Certyfikaty kalibracji można pobierać indywidualnie dla każdego rejestratora.

Inne

 1. Aby przypisać organizację, koncentrator, strefę lub tryb cyklicznej konserwacji do rejestratora(ów), najpierw należy wybrać żądany(e) rejestrator(y).

 2. Następnie należy kliknąć przycisk "Przypisz" ("Assign") u góry. Powinno pojawić się nowe okno.

 3. W tym nowym oknie należy wybrać swoje opcje i kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż zakończy się pasek postępu u góry.

 1. W celu wymiany rejestratora należy wybrać opcję "Wymiana loggera" ("Logger replacement") w ukrytym menu.

 2. Powinno pojawić się nowe okno, w którym można wpisać numer seryjny nowego rejestratora.

 3. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

Wymiana rejestratora pozwala na przeniesienie historii rejestratora i informacji ze starego rejestratora do nowego rejestratora. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku wymiany na końcu autonomii.

Kategorie
bluConsole Instrukcje obsługi Zarządzanie

Użytkownicy

W tej części można się dowiedzieć, jak zarządzać użytkownikami.

Przegląd

 • Aby uzyskać dostęp do danych użytkowników, należy kliknąć link "Użytkownicy" ("Users") w lewym menu.

Legenda:

Raport okresowy (Periodic report) przedstawia typ powtarzający się, kiedy zostanie wysłany raport. Raport okresowy zawiera wszystkie informacje dotyczące rejestratorów. Występuje w 3 opcjach:

Dzienny raport
Tygodniowy raport
Miesięcznie raport

Raport naruszeń (Breaches report) - prezentuje typ powtarzający się, kiedy zostanie wysłany raport. Raport naruszeń zawiera informacje dotyczące naruszeń. Posiada te same opcje co raport okresowy.

Raport zgodności (Compliance report) - przedstawia typ powtarzający się, kiedy zostanie wysłany raport. Raport zgodności zawiera informacje dotyczące wskaźnika zgodności. Posiada te same opcje co raport okresowy.

Dodawanie/Edycja/Usuwanie

 1. W celu dodania użytkownika należy kliknąć przycisk "Utwórz użytkownika" ("Create user") znajdujący się na górze. Powinna pojawić się nowa strona, na której można wypełnić swoje dane.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Prześlij" ("Submit"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

Legenda:

Rola (Role) - przedstawia typ użytkownika. Każdy typ użytkownika różni się pod względem posiadanych uprawnień. Oznacza to, że dla niektórych typów użytkowników określone sekcje aplikacji będą ukryte, a dla niektórych nie. Dostępne są 3 role:

Użytkownik - ma dostęp do danych.
Admin - ma dostęp do danych i funkcjonalności zarządzania.
Gość - ma dostęp do danych.

Raport okresowy dla pod organizacji (Periodic report for suborganizations) - prezentuje opcję otrzymywania raportów okresowych dla wszystkich swoich pod organizacji.

Pomijaj alerty o rozłączeniach krótszych niż x minut (Skip disconnection alerts shorter than x minutes) - prezentuje opcję, aby nie zapisywać alertów o rozłączeniach krótszych niż wstawiona liczba minut.

Automatyczne powiadomienia NFC (Auto NFC notifications) - prezentuje opcję wysyłania raportu na e-mail za każdym razem, gdy nowe dane są wysyłane do bluConsole (lub wysyłane tylko po przekroczeniu progów, jeśli wybierzemy opcję "Tylko po przekroczeniu limitu").

 1. Aby edytować użytkownika, należy kliknąć na jego e-mail. Powinna pojawić się nowa strona, na której można edytować informacje.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Prześlij" ("Submit"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

 1. W celu usunięcia użytkownika należy kliknąć ikonę "śmietnika" przy wierszu. Powinno pojawić się nowe okienko.
 2. W tym nowym oknie należy kliknąć przycisk "Potwierdź" ("Confirm"). Należy poczekać aż pasek postępu u góry się skończy.
Kategorie
bluConsole Instrukcje obsługi Zarządzanie

Strefy

W tej części można się dowiedzieć jak zarządzać strefami.

Przegląd

 • Aby uzyskać dostęp do stref, należy kliknąć link "Strefy" ("Zones") w lewym menu.

Strefy to specyficzne nazwy, które można przypisać do kolekcji rejestratorów. Może to być przydatne do kategoryzacji i organizacji rejestratorów w oparciu o lokalizację, typ produktu, który rejestrator monitoruje i tak dalej.

Domyślnie będzie utworzona 1 strefa, która będzie miała taką samą nazwę jak nazwa Państwa organizacji.

Na powyższym diagramie można się dowiedzieć w bardziej wizualny sposób, jak działają strefy i jak można z nich korzystać.

Jak widać, w organizacji macierzystej Drzewa & Co zostały przypisane 3 strefy. Każda strefa prezentuje lokalizację rejestratorów. Można podłączyć wiele rejestratorów do każdej strefy.

Strefy mogą być również przypisane do organizacji dziecka. Zostały przypisane 2 strefy dla organizacji dziecka Gospodarstwo Flee i 2 dla organizacji dziecka Ogród Loca.

W ten sposób rejestratory są dobrze zorganizowane w oparciu o ich lokalizację.

Dodawanie/Edycja/Usuwanie

 1. W celu dodania strefy należy kliknąć przycisk "Utwórz strefę" ("Create zone") u góry. Powinno pojawić się nowe okno, w którym można wypełnić swoje dane. Można powiązać strefę ze swoją organizacją.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

 1. Aby edytować strefę, należy kliknąć na jej nazwę. Powinno pojawić się nowe okno, w którym można edytować informacje.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

 1. Aby usunąć strefę, należy kliknąć przy niej ikonę "śmietnika". Powinno pojawić się nowe okno.

 2. W tym nowym oknie należy kliknąć przycisk "Potwierdź" ("Confirm"). Należy poczekać, aż zakończy się pasek postępu u góry.

Kategorie
bluConsole Instrukcje obsługi Zarządzanie

Organizacje

W tej części można się dowiedzieć, jak zarządzać swoimi organizacjami i pobierać raporty o naruszeniach.

Niektóre funkcjonalności, w szczególności związane z zarządzaniem kontem, dodawaniem lub usuwaniem wartości, są dostępne tylko dla administratorów, a nie dla użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej na temat typów kont posiadaczy, należy zapoznać się z sekcją "Użytkownicy".

Przegląd

 • Aby uzyskać dostęp do organizacji, należy kliknąć link "Organizacje" ("Organizations") w lewym menu.

Legenda:

Typ - prezentuje typ organizacji. Poniżej znajdują się dostępne typy:

Flat - nie pozwala na dodawanie pod organizacji.
Drzewo - pozwala na dodawanie pod organizacji.

Organizacja macierzysta - prezentuje, pod jaką organizację, nowo utworzona pod organizacja powinna być przypisana. Organizacja macierzysta ma dostęp do danych przypisanych do wszystkich pod organizacji.

Użyj głównej puli SMS - prezentuje czy pula SMS przypisana do organizacji macierzystej jest wykorzystywana dla pod organizacji. Występuje w 2 stanach:

Pole odznaczone oznacza, że główna pula SMS nie będzie wykorzystywana.

Pole zaznaczone oznacza, że główna pula SMS będzie wykorzystywana.

Pula SMS - przedstawia, ile SMS-ów pozostało z pakietu SMS. Prosimy o kontakt z naszym zespołem jeśli istnieje potrzeba zwiększenia pakietu SMS.

Poniższy diagram wyjaśnia w bardziej wizualny sposób, w jaki sposób organizacje i pod organizacje są ze sobą połączone i jak wpływa to na dostęp użytkowników.

W tym przykładzie nasza nazwa organizacji to Drzewa & Co. Domyślnie ta organizacja będzie stworzona przez nasz zespół. Będzie ona "dzieckiem" głównej organizacji, którą jest Blulog.

Teraz, od tego momentu można tworzyć organizacje "dzieci", które mogą być również nazywane pod organizacjami, w ramach organizacji Drzewa & Co. Aby to zrobić, organizacja musi być ustawiona jako "TREE" w polu "Typ".

W tym przykładzie została utworzona organizacja dziecka o nazwie Gospodarstwo Flee i Ogród Loca. Można stworzyć tyle poziomów pod organizacji, ile tylko się chce. Rejestratory mogą być przypisane do organizacji macierzystej i dziecka.

Do organizacji macierzystej lub organizacji dziecka można przypisać określonych użytkowników. W tym przykładzie Tomek i Maria są przypisani do organizacji głównej. Będą oni mieli dostęp do danych z organizacji macierzystej i dziecka.

Adam jest przypisany do organizacji macierzystej Drzewa & Co. Oznacza to, że może on widzieć dane organizacji macierzystej i obu organizacji dzieci. Nie będzie miał dostępu do danych organizacji głównej.

Z drugiej strony, Ewa i Jacek, przypisani użytkownicy dla organizacji dziecka, będą mieli dostęp tylko do danych tych organizacji dziecka. Nie będą mieli dostępu do danych organizacji macierzystej ani głównej.

Dodawanie/Edycja/Usuwanie

 1. Aby dodać organizację, należy kliknąć przycisk "Tworzy nową organizację" ("Creates new organization") u góry. Powinna pojawić się nowa strona, na której można wypełnić swoje dane.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

 1. W celu edycji organizacji należy kliknąć na jej nazwę. Powinna pojawić się nowa strona, na której można edytować informacje.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

 1. Aby usunąć organizację, należy kliknąć ikonę "śmietnika" po prawej stronie. Powinno pojawić się nowe okno.

 2. W tym nowym oknie należy kliknąć przycisk "Potwierdź" ("Confirm"). Należy poczekać, aż zakończy się pasek postępu u góry.

Raport naruszeń (Breaches report)

 1. Aby pobrać swój raport naruszeń, należy kliknąć ikonę "pobierz". Powinno pojawić się nowe okno.

 2. W tym nowym oknie należy wybrać datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia. Można użyć ikony "kalendarza", aby to określić lub wpisać to bezpośrednio.

 3. Teraz należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Powinna pojawić się zielona wiadomość na dole z napisem "Your Download request has been submitted". Oznacza to, że wiadomość e-mail zostanie wysłana, gdy raport zostanie utworzony.

Pobranie raportu o naruszeniach może zająć trochę czasu. Prosimy o cierpliwość.

Jeśli jest potrzeba otrzymania bardziej szczegółowego raportu, w którym będzie można zobaczyć listę naruszeń, należy wybrać opcję "Detaled". W przeciwnym razie, jeśli wystarczy bardziej podsumowanie, nie należy wybierać tej opcji.

Pobranie raportu o naruszeniach może zająć trochę czasu. Prosimy o cierpliwość.