Zasady Użytkowania

Niniejsze zasady dopuszczalnego użytkowania ("Polityka") określają ogólne wytyczne oraz dopuszczalne i zabronione sposoby korzystania z www.blulog.eu strona internetowa ("Witryna" lub "Serwis") oraz wszelkie powiązane z nią produkty i usługi (łącznie "Usługi"). Niniejsza Polityka stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą ("Użytkownik", "Ty" lub "Twój") a operatorem Witryny ("Operator", "my", "nas" lub "nasz"). Uzyskując dostęp i korzystając z Witryny i Usług, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać warunków tej Umowy. Jeśli zawierasz tę Umowę w imieniu firmy lub innej osoby prawnej, oświadczasz, że masz prawo do związania tej osoby tą Umową, w którym to przypadku terminy "Użytkownik", "Ty" lub "Twój" odnoszą się do tej osoby. Jeśli nie masz takiego upoważnienia lub jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej Umowy, nie możesz zaakceptować tej Umowy i nie możesz uzyskać dostępu i korzystać z Witryny i Usług. Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsza Umowa jest umową pomiędzy Tobą a Operatorem, mimo że ma ona formę elektroniczną i nie jest fizycznie podpisana przez Ciebie, oraz że reguluje ona zasady korzystania przez Ciebie z Witryny i Usług.

Zabronione działania i zastosowania

Nie wolno Ci korzystać z Witryny i Usług w celu podejmowania działań, które są nielegalne w świetle obowiązującego prawa, które są szkodliwe dla innych lub które mogłyby narazić nas na odpowiedzialność, w tym, bez ograniczeń, w związku z którymkolwiek z poniższych działań, z których każde jest zabronione na mocy niniejszej Polityki:

 • Ujawnianie wrażliwych danych osobowych innych osób.
 • Zbieranie lub próby zbierania danych osobowych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody.
 • Grożenie krzywdą osobom lub mieniu lub inne nękające zachowanie.
 • Naruszanie własności intelektualnej lub innych praw własności innych osób.
 • Ułatwianie, wspomaganie lub zachęcanie do jakichkolwiek powyższych działań za pośrednictwem Witryny i Usług.

Nadużywanie systemu

Każdy użytkownik naruszający bezpieczeństwo Witryny i Usług podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej, a także natychmiastowemu zamknięciu konta. Przykłady obejmują, ale nie ograniczają się do następujących działań:

 • Używanie lub rozpowszechnianie narzędzi przeznaczonych do naruszania bezpieczeństwa Witryny i Usług.
 • Celowe lub niedbałe przesyłanie plików zawierających wirusy komputerowe lub uszkodzone dane.
 • Uzyskanie dostępu do innej sieci bez pozwolenia, w tym w celu zbadania lub zeskanowania słabych punktów lub naruszenia środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania.
 • Nieuprawnione skanowanie lub monitorowanie danych w jakiejkolwiek sieci lub systemie bez odpowiedniego upoważnienia właściciela systemu lub sieci.

Zasoby usług

Nie możesz zużywać nadmiernej ilości zasobów Strony i Usług ani korzystać ze Strony i Usług w sposób, który powoduje problemy z wydajnością lub który przerywa działanie Usług dla innych użytkowników. Zabronione działania, które przyczyniają się do nadmiernego użytkowania, obejmują m.in:

 • Celowe próby przeciążenia Witryny i Usług oraz ataki typu broadcast (np. ataki typu denial of service).
 • Angażowanie się w inne działania, które obniżają użyteczność i wydajność Witryny i Usług.

Egzekwowanie prawa

Zastrzegamy sobie prawo do bycia jedynym arbitrem w określaniu wagi każdego naruszenia i do natychmiastowego podjęcia działań naprawczych, w tym m.in:

 • Wyłączenie lub usunięcie wszelkich treści, które są zabronione przez niniejszą Politykę, w tym w celu zapobiegania szkodom wyrządzanym innym osobom, nam lub Witrynie i Usługom, zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez nas według własnego uznania.
 • Zgłaszanie naruszeń organom ścigania według naszego uznania.

Żadne z postanowień niniejszej Polityki nie może być interpretowane jako ograniczenie naszych działań lub środków prawnych w jakikolwiek sposób w odniesieniu do któregokolwiek z zakazanych działań. Ponadto zastrzegamy sobie wszelkie prawa i środki zaradcze dostępne dla nas w odniesieniu do takich działań na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

Zgłaszanie naruszeń

Jeśli zauważyłeś i chciałbyś zgłosić naruszenie tej Polityki, skontaktuj się z nami natychmiast. Zbadamy sytuację i udzielimy Ci pełnej pomocy.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki lub jej warunków dotyczących Witryny i Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem od momentu umieszczenia zaktualizowanej wersji niniejszej Polityki na Witrynie. Kiedy to zrobimy, zmienimy datę aktualizacji na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało Twoją zgodę na te zmiany.

Akceptacja tej polityki

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Politykę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp i korzystając z Witryny i Usług, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszej Polityki. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jesteś upoważniony do dostępu lub korzystania ze Strony i Usług.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej o tej Polityce lub w jakiejkolwiek sprawie z nią związanej, możesz wysłać e-mail na adres info@blulog.eu

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 23 listopada 2020 r.

Błędy, Których Chcemy Unikać

Wybierając Rozwiązanie Monitorujące

Nie wiesz, które rozwiązanie monitorujące wybrać? Raport, który proponujemy na pewno pomoże wybrać. oszczędzaj czas i pieniądze!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „Blulog Sp. z o.o.” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: 7792427403. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdziesz w Polityce Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.

Używamy Mailchimp jako naszej platformy marketingowej. Klikając poniżej, aby zasubskrybować, potwierdzasz, że Twoje informacje zostaną przesłane do Mailchimp w celu przetworzenia. Tutaj dowiesz się więcej o praktykach prywatności Mailchimp.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jérémy Laurens prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Blulog Sp. Z oo” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: X. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Polityka Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.