Dodatkowe

Profile 

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak tworzyć, edytować, usuwać, importować i eksportować profil.

Tworzenie / Edytowanie / Usuwanie

 • Aby uzyskać dostęp do profili należy wybrać „Profile” („Profiles”) z górnego menu, a następnie „Pokaż profile” („Show profiles”). Powinno pojawić się okno z większą ilością opcji.

Profil to określona kombinacja ustawień, którą można zapisać w pamięci, w celu przypisania ich przy rozpoczęciu pomiarów nowego/ych rejestratora/ów.

 • Aby edytować profil, należy wcisnąć przycisk „Edytuj” („Edit”). Powinno pojawić się nowe okno.

W tym nowym oknie będzie można dodawać nowe ustawienia (są to wstępnie zdefiniowane pola i wartości), usuwać aktualnie istniejące ustawienia oraz zmieniać ich wartości.

 1. Aby dodać nowe ustawienie, należy wypełnić pola „Nazwa” („Name”) oraz „Wartość” („Value”) z prawej strony.
 2. Po skończeniu należy wcisnąć przycisk „Zapisz” („Save”). Teraz z lewej strony powinno pojawić się nowe ustawienie.
 1. Aby usunąć ustawienie, najpierw należy je zaznacz.
 2. Po czym należy wcisnąć „Usuń zaznaczone" („Delete selected”).
 1. Aby zmienić wartości dla istniejącego ustawienia kliknij w nie dwukrotnie.
 2. Następnie należy wprowadzić swoje wartości po czym wcisnąć „Enter”.
 1. Aby dodać profil, należy wprowadzić swoje dane w sekcji „Dodawanie profilu” („Define profile”) po prawej stronie.
 2. Po skończeniu, należy wcisnąć „Dodaj profil” („Add profile”).
 • Aby usunąć profil, należy wcisnąć przycisk „Usuń” („Delete”).

Importowanie / Eksportowanie

 1. Aby zaimportować profile należy wybrać „Profile” („Profiles”) z górnego menu, a następnie wybrać opcję „Import profili” („Import profiles”). Powinno pojawić się nowe okno.
 2. W tym oknie można znaleźć swój plik profilowy.
 3. Po wybraniu jego należy wcisnąć przycisk „Otwórz” („Open”). Po prawidłowym zaimportowaniu powinna pojawić się na dole ekranu informacja „Poprawnie zaimportowano dane” („Data importing correct”).
 1. Aby eksportować profile należy wybrać „Profile” („Profiles”) z górnego menu, a następnie wybrać opcję „Eksport Profili” (“Export Profiles”). Powinno pojawić się nowe okno.

 2. W tym oknie można sprecyzować, gdzie chce się zapisać dane profile.

 3. Po wybraniu lokalizacji należy wcisnąć przycisk „Zapisz” („Save”). Po prawidłowym ich zaimportowaniu powinna pojawić się na dole ekranu informacja „Poprawnie exportowano dane” („Data exporting correct”).

Błędy, Których Chcemy Unikać

Wybierając Rozwiązanie Monitorujące

Nie wiesz, które rozwiązanie monitorujące wybrać? Raport, który proponujemy na pewno pomoże wybrać. oszczędzaj czas i pieniądze!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „Blulog Sp. z o.o.” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: 7792427403. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdziesz w Polityce Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.

Używamy Mailchimp jako naszej platformy marketingowej. Klikając poniżej, aby zasubskrybować, potwierdzasz, że Twoje informacje zostaną przesłane do Mailchimp w celu przetworzenia. Tutaj dowiesz się więcej o praktykach prywatności Mailchimp.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jérémy Laurens prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Blulog Sp. Z oo” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: X. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Polityka Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.