Kategorie
Dodatkowe bluTag Android Instrukcje obsługi

Certyfikat Kalibracji

In this section you'll learn how to download calibration certificate.

 1. In order to read temperature, press on the “3 dots” icon on the top right.

 2. A drop-down menu will appear where you will be able to select “Read temperature”.

 3. Place the logger near your smartphone to complete the operation.

Make sure you are inside a “Recording Details” section.

You can read the temperature by basically placing the logger near your smartphone. It is not needed to select “Read temperature” beforehand.

Kategorie
Dodatkowe bluTag Android Instrukcje obsługi

Czytaj temperaturę

In this section you'll learn how to read temperature.

 1. In order to read temperature, press on the “3 dots” icon on the top right.

 2. A drop-down menu will appear where you will be able to select “Read temperature”.

 3. Place the logger near your smartphone to complete the operation.

Make sure you are inside a “Recording Details” section.

You can read the temperature by basically placing the logger near your smartphone. It is not needed to select “Read temperature” beforehand.

Kategorie
Dodatkowe bluTag Android Instrukcje obsługi

AAR

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak przywrócić AAR.

 1. In order to recover AAR, press on the “3 dots” icon on the top right.

 2. A drop-down menu will appear where you will be able to select “Recover AAR”.
 3. Place the logger near your smartphone to complete the operation.

  After a successful operation you will see the message at the bottom saying “AAR recovery completed“.

Recover AAR allows you to fix a logger in case it was damaged using a different application.

Kategorie
Dodatkowe bluTag Android Instrukcje obsługi

Ustawienia

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do ustawień.

 • In order to access the settings, press on the “3 dots” icon on the top right.

  A drop-down menu will appear where you will be able to select “Settings” or “WiFi settings”.

Inside “Settings” you will be able to adjust various options, for example set language, temperature unit, bluConsole account and auto upload.

Under “Others” section you will be able to select from 2 types of delayed start of recording: “delay duration” (the recording starts after “x” number of minutes) or “date and time” (the recording starts at a specific date and time).

Based on your choice the appropriate field will appear while starting a new recording.

Inside “User interface” section you will be able to select a duration of message display (for how long the information messages will appear), message font size and mode of numbers input (you can select numbers using a “spinner” feature or manually).

Inside “WiFi Settings” you will be able to select your WiFi network.

Kategorie
Dodatkowe bluTag Android Instrukcje obsługi

Profile

In this section you'll learn how to create and edit profiles.

 • In order to create or edit profiles press on the “labels” icon on the top right.

This section will enable you to create and modify profiles based on chosen fields (for example product description, tracking number, name of recipient) with default values and even to create your own fields.

 • At the top you can select your profile from the drop-down menu. There are 3 default profiles available: “Default”, “Basic” and “Shipping”.

These 3 default profiles come with pre-defined fields and values.

“Default” profile comes with more fields, a "Podstawowy" profile is a condensed version and a "Wysyłka" profile is for logistics.

Default
Basic
Shipping

Add/Edit/Delete profile

 1. In order to create a new profile, press the “+” icon at the top right. A new window will pop up where you will be able to put your profile name.

 2. Click the “OK” text to create the profile.

 • In order to make the changes to the profile itself, press the “3 dots” icon at the top right. A new drop-down menu will pop up where you can select from: “Edit profile name”, “Delete profile” and “Share profile”.

 1. In order to edit the profile name, select “Edit profile name” from the drop-down menu. A new window will pop up where you can type your new profile name.

 2. Press the “OK” text to make the changes.

 1. In order to delete the profile, select “Delete profile” from the drop-down menu. A new window will pop up asking if you are sure about deleting the profile.

 2. Press the “YES” text to delete the profile.

Add/Edit/Delete profile field

 • In order to define a new profile field, press the “+” icon at the right menu. A new window will pop up where you will be able to choose a “Predefined field” or a “Custom field” from a drop-down menu.

 • With a “Predefined field” you can select from the list of fields already created for you. Field default value is the value that will be automatically pre-filled for you for the selected field when creating a new recording.

  Click the “OK” text to create the profile.

 • With a “Custom field” you can create a custom field name, as oppose to a “Predefined field” where you could only select from the list of preloaded field names.

  Press the “OK” text to create the profile.

 1. In order to edit a profile field, press the “pencil” icon at the right menu. A new window will pop up where you will be able to make appropriate changes.

 2. Press the “OK” text to save the changes.

 1. In order to delete a profile field, press the “dustbin” icon at the right menu. A new window will pop up asking you if you are sure about deleting the specific field.

 2. Press the “YES” text to remove the field.

Inne

 • In order to share the profile, select “Share profile” from the drop-down menu. You will be able to share your profile via email, Bluetooth or text messages.

 • In order to save the changes press the “disc” icon at the top.

Make sure to save changes before leaving the Profile Manager.

If you do not do so, a reminder window will pop up asking if you are sure about leaving the Profile Manager without saving changes.

Kategorie
Dodatkowe bluRadio Instrukcje obsługi

Poznanie Liczb

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak sprawdzić, które rejestratory są podłączone do koncentratora oraz poznać dodatkowe informacje.

 • Jeśli jest potrzeba sprawdzenia, z którymi rejestratorami jest obecnie połączony koncentrator, należy przewinąć w dół do sekcji "Dane bufora" ("Buffer data"), która znajduje się po lewej stronie. Identyfikatory rejestratorów znajdują się po prawej stronie od czasu.

 • Na dolnym pasku można zobaczyć więcej danych, które mogą być przydatne. Oto małe wyjaśnienie.

Kategorie
Dodatkowe bluRadio Instrukcje obsługi

Importowanie Rejestratorów

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak importować rejestratory.

 1. Aby zimportować rejestratory z pliku CSV, najpierw należy utworzyć plik CSV w programie Microsoft Excel lub innym oprogramowaniu, które może eksportować pliki CSV. W tym przykładzie użyjemy Microsoft Excel.

  Należy kliknąć "Nowy" ("New") w menu po lewej stronie i wybrać "Pusty skoroszyt" ("Blank workbook"). W pierwszej kolumnie należy wstawić identyfikatory rejestratorów, po jednym na komórkę.

 2. Teraz należy kliknąć "Plik" ("File") w górnym menu i wybrać "Zapisz jako" ("Save as") w menu po lewej stronie.

 3. Następnie należy kliknąć "Przeglądaj" ("Browse") i wybrać katalog, w którym zapisać plik. Należy pamiętać, aby wybrać format CSV w polu "Zapisz jako typ" ("Save as type").

 4. Następnie należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save").

 5. Teraz można wrócić do aplikacji bluRadio, kliknąć pozycję menu "Import/Eksport" ("Import/Export") u góry i wybrać "Importuj rejestratory z CSV" ("Import loggers from CSV").

 6. Powinno pojawić się okno eksploratora, w którym można wybrać plik. Należy kliknąć przycisk "Otwórz" ("Open").

  Teraz w głównej sekcji powinny się pojawić nowe okna rejestratorów.

Kategorie
Dodatkowe bluNFC Instrukcje obsługi

MySQL

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak skonfigurować MySQL.

 • Najpierw należy pobrać MySQL dla Windows. Należy odwiedzić poniższy link:

  https://dev.mysql.com/downloads/installer/

  Należy wcisnąć przycisk „Download” przy drugiej pozycji. Na kolejnej stronie należy wybrać „No thanks, just start my download”.

 • Należy otworzyć pobrany plik i postępować zgodnie z instrukcją jak pokazano poniżej.

 • Po instalacji będzie możliwość skonfigurowania produktów. Najpierw skonfigurujemy serwer MySQL. Należy postępować zgodnie z instrukcjami pokazanymi poniżej.

Proszę o zapamiętanie hasła podanego w kroku 4.

 • Teraz skonfigurujemy router MySQL. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.

 • Teraz skonfigurujemy Próbki i Przykłady. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.

 • W kroku drugim należy podać hasło wybrane przy konfiguracji serwera MySQL.

 • Teraz dokończymy proces instalacji. MySQL Workbench uruchomi się automatycznie. Teraz należy kliknąć „Local instance MySQL80”. Proszę wpisać swoje hasło (to samo, które zostało wybrane przy konfiguracji serwera MySQL) i kliknąć „OK”.

 • Należy kliknąć ikonę "prostokąta" u góry, aby zmienić rozmiar okna.

 • Teraz stworzymy nową bazę danych. Aby to zrobić należy wybrać opcję „Add database” zlokalizowaną na górze. W polu imienia należy wpisać nazwę bazy danych. Należy wcisnąć „Apply”. Powinno pojawić się nowe okno.

 • W nowym oknie należy wybrać „Apply”. Należy kliknąć „Finish”. W oknie “Output” powinna być informacja, że wszystko wykonano prawidłowo.

 • Teraz wróćmy do aplikacji bluNFC. Należy wprowadzić poprawne dane bazy danych i kliknąć „Połączenie testowe” („Test the connection”). Powinien pojawić się zielony napis „Valid”, który pojawi się w okolicy przycisku. Teraz należy wcisnąć „Zapisz” („Save”).

W polu nazwa bazy danych (database name) należy wpisać nazwę, która została wybrana podczas konfiguracji bazy danych w MySQL Workbench.

W polu hasło (password) należy wpisać hasło wybrane podczas konfiguracji serwera MySQL.

Dla innych informacji należy wpisać:
Gospodarzlocalhost
Port: 3306
Nazwa użytkownika (username): root

 • Powinno pojawić się nowe okno , w którym można podać swoje dane logowania. Należy wpisać swój login oraz hasło i wcisnąć „Login”.

Należy użyć te dane logowania:

Loginadmin
Hasło (Password)adminpass123

 • Aby zmienić swój adres email lub hasło (jako zwykły użytkownik można tylko zmienić hasło), najpierw należy zamknąć okno „Wybierz co chcesz zrobić” („What do You want to do?”). Następnie należy wybrać z górnego menu „Ustawienia” („Settings”), a następnie „Zmień dane konta” („Change account details”).

 • Powinno pojawić się nowe okno. W tym oknie należy wpisać swoje dane logowania i wcisnąć „Autoryzacja” („Authorization”). Teraz należy wpisać swój nowy email i/lub hasło i wcisnąć „Zapisz” („Save”). Powinna pojawić się informacja, że szczegóły konta zostały zapisane.

Ustawienie swojego adresu email jest bardzo ważne, ponieważ jest to wymagane, aby rejestrować nowych użytkowników.

 • Jeśli istnieje potrzeba zarejestrowania nowych użytkowników jako administrator (lub stworzyć nowe konto jako użytkownik), najpierw należy wybrać z górnego menu „Ustawienia” („Settings”), a następnie „Wyloguj się” („Logout”). Powinno pojawić się nowe okno.

 • W tym oknie należy wcisnąć „Rejestracja” („Register”). Teraz należy uzupełnić wszystkie informacje. Należy wcisnąć „Rejestracja” („Register”). Powinien wyświetlić się komunikat, że konto zostało stworzone poprawnie.

 • Powinna być wysłana wiadomość email ze szczegółami konta oraz kod zatwierdzający (jeśli rejestracja jest jako użytkownik, otrzyma go administrator).

Jako administrator należy wysłać kod zatwierdzający do użytkowników. Jako użytkownik, wiadomość email powinna zostać wysłana z kodem zatwierdzającym od administratora, aby dokończyć rejestrację.

 • Po otrzymaniu wiadomości email, należy wrócić do bluNFC i zalogować się. Należy wpisać swój kod potwierdzający i wcisnąć „Potwierdź” („Confirm”). Powinien pojawić się komunikat, że kod jest prawidłowy. Należy wcisnąć „Zamknij” („Close”). Rejestracja przebiegła pomyślnie. Gratulacje!

Istnieją 2 tygodnie, aby dokończyć proces rejestracji. Po tym czasie konto zostanie automatycznie usunięte i będzie wymagane stworzenie nowego.

 1. Jeśli hasło zostanie zapomniane należy wcisnąć „Zapomniałeś danych swojego konta?” („Forgot your account details?”) w oknie logowania. Powinno pojawić się nowe okno.

 2. W tym oknie należy wpisać swój adres email po czym wcisnąć „Potwierdź” („Confirm”).

 3. Powinien wyświetlić się komunikat, żeby sprawdzić skrzynkę mailową. Proszę sprawdzić swoją skrzynkę email. Należy szukać wiadomości zatytułowanej „bluNFC Reset Password”. W wiadomości powinien znajdować się kod resetowania. Należy go skopiować.

 4. Teraz należy wcisnąć „Otrzymałem klucz” („I received the key”) i wpisać swój kod.

 5. Należy wcisnąć „Potwierdź” („Confirm”).

 6. Będzie możliwość zmiany swojego adresu email i/lub hasła (lub jedynie hasła, jeżeli jest się użytkownikiem). Należy ustawić nowe hasło, po czym wcisnąć „Zapisz” („Save”). Powinna wyświetlić się informacja, że szczegóły konta zostały zapisane.

Istnieją 24 godziny na reset hasła. Po tym czasie, kod wygaśnie.

Kategorie
Dodatkowe bluNFC Instrukcje obsługi

AAR

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak przywrócić AAR.

 1. Aby przywrócić AAR, należy wybrać z górnego menu „Logger”, następnie „Przywróć AAR” („Recover AAR”).

 2. Powinno pojawić się okno w którym pojawi się poproszenie o umieszczenie rejestratora na czytniku. Należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i poczekać kilka sekund. Można przywrócić AAR dla tylu rejestratorów z rzędu dla ilu jest potrzeba.

 3. Po prawidłowym przywróceniu AAR można zobaczyć komunikat „Powodzenie – zmień logger” („Success – Change logger”).

 4. Po zakończeniu należy zamknąć to okno.

Przywracanie AAR pozwala na naprawę rejestratora przy użyciu innej aplikacji, w przypadku jego uszkodzenia.

Kategorie
Dodatkowe bluNFC Instrukcje obsługi

Certyfikat Kalibracji

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak pobrać certyfikat kalibracji.

 1. Aby pobrać certyfikat kalibracji należy wcisnąć ikonę „z ptaszkiem”.

 2. Należy wcisnąć przycisk „Tak” („Yes”), jeżeli występuje potrzeba zobaczenia danych z tego wiersza (oznacza to, że wyświetlone zostaną dane zapisane już w aplikacji). Jeżeli występuje potrzeba zobaczenia danych bezpośrednio z rejestratora, należy wcisnąć przycisk „Nie” („No”).

 3. Należy umieścić rejestrator na czytniku po czym wcisnąć ikonę raz jeszcze.

 4. Teraz należy wybrać, gdzie zapisać certyfikat, po czym kliknąć „Zapisz” („Save”).

Kategorie
Dodatkowe bluNFC Instrukcje obsługi

Usuwanie Loggerów

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak usunąć wiersze rejestratorów.

 • Aby usunąć rzędy z danymi rejestratorów, należy wybrać z górnego menu opcję „Logger”, a następnie „Usuń wszystkie loggery” („Remove all loggers”).

Kategorie
Dodatkowe bluNFC Instrukcje obsługi

Ustawienia

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak zmienić ustawienia, takie jak język i dane logowania do bluConsole.

 • Aby zmienić ustawienia należy wybrać „Ustawienia” („Settings”) z górnego menu. Następnie można wybrać „Języki” („Language”), „Bluconsole”, „Ogólne” („General”) albo „Zmień źródło bazy danych” („Change the database source”).

 • Wewnątrz "Języki" (“Languages”), można zmienić język aplikacji. Można wybrać "auto", "polski", "english" lub "français". Należy kliknąć przycisk "Zapisz", a następnie uruchomić ponownie aplikację, aby zastosować te zmiany.

 • W sekcji „Bluconsole" można wpisać swoje dane logowania do bluConsole oraz kliknąć „Zapisz” („Save”).

 • W sekcji „Ogólne” („General”) można zmieniać poszczególne ustawienia. Należy wcisnąć przycisk „Zapisz” („Save”).

Legenda:

Pokaż okno akcji na starcie (Show action screen on start) – wyświetla ekran z przyciskami takimi jak „Rozpocząć rejestrację” („Start new recording") czy „Sprawdź dane” („Read data”) zaraz po uruchomieniu aplikacji.

Pokaż okno użytkownika na starcie (Show user screen on start) – wyświetla ekran, w którym można zapamiętać swoje dane logowania w bluConsole kiedy aplikacja się włączy

Prześlij po skanowaniu jako anonimowy użytkownik (Upload after scan as anonymous user) – pozwala na przesyłanie danych odczytanych z rejestratora bezpośrednio do chmury, bez oddzielnego konta bluConsole

Sprawdź lokalizację przed rozpoczęciem odczytu danych (Check the location before reading data) – przed odczytem danych rejestrator automatycznie wykryje lokalizację. Należy upewnić się, żeby aktywować opcję „Prześlij po skanowaniu jako anonimowy użytkownik” („Upload after scan as anonymous user”) lub wpisać swoje dane logowania do bluConsole. Będzie także potrzeba posiadania stabilnego łącza internetowego.

Pokaż okno skanowania wersji rejestratora przed rozpoczęciem programowania (Show logger version scan window before start programming) – wyświetla ekran pokazujący automatyczne wykrywanie sprzętu, tak jak to opisano w sekcji rozpoczęcia pomiaru . Jeśli ta opcja będzie wybrana poniższe okno pojawi się przy rozpoczynaniu pomiaru:

Jeśli ta opcja nie będzie wybrana, powyższe okno się nie pojawi i będzie możliwość wybrania czy automatyczne wykrywanie sprzętu ma zadziałać.

Jeśli wybrane zostanie „Tak” („Yes”), żadne okno się nie pojawi, a automatyczne wykrywanie sprzętu odbędzie się w tle.

Jeśli wybrane zostanie „Nie” („No”), żadne okno się nie pojawi, a automatyczne wykrywanie sprzętu się nie odbędzie.

 1. W zakładce „Zmień źródło bazy danych” („Change the database source”) można zmienić typ oraz ustawienia bazy danych, które chce się używać. Po zmianie, należy ponownie uruchomić bluNFC.

 2. Przy uruchomieniu pojawi się okno, gdzie można skonfigurować swoją bazę danych.