Zarządzanie

Powiadomienia 

W tej części można się dowiedzieć, jak zarządzać typami i definicjami powiadomień.

Typy powiadomień vs definicje

Typy powiadomień pozwalają na tworzenie specyficznych parametrów dla powiadomień, które odnoszą się bardziej do czasu (jak czas wyzwolenia i czas powtórzenia).

Definicje powiadomień pozwalają na tworzenie rzeczywistych powiadomień (podczas gdy typy powiadomień ustawiają tylko określone parametry), które są przypisane do konkretnych użytkowników. Powiadomienia można skierować do konkretnej strefy, wybrać typ powiadomienia zdefiniowany w sekcji "Typy powiadomień" i ustawić pożądany kanał komunikacji (np. email lub SMS).

Przegląd typów powiadomień

 • Aby uzyskać dostęp do typów powiadomień należy kliknąć na link "Typy powiadomień" ("Notification Types") w lewym menu.

Legenda:

Czas wyzwalania (minuty) (Triggering time (minutes)) - po jakim czasie, gdy naruszenie nastąpiło wysłać powiadomienie.

Czas powtórzeń (minuty) (Repeat time (minutes)) - jaki jest odstęp czasu pomiędzy powtarzającymi się powiadomieniami.

Max powtórzeń (Max repeats) - ile razy powiadomienie zostanie wysłane ponownie.

Dodawanie/Edycja/Usuwanie typu powiadomienia

 1. Aby dodać typ powiadomienia, należy kliknąć przycisk "Utwórz powiadomienie" ("Create notification") u góry. Powinno pojawić się nowe okno, w którym będzie można uzupełnić swoje informacje.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać aż pasek postępu na górze się zakończy.

 1. Aby edytować typ powiadomienia, należy kliknąć na nazwę typu powiadomienia. Powinno pojawić się nowe okno, w którym będzie można edytować informacje.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

 1. Aby usunąć typ powiadomienia, należy kliknąć ikonę "śmietnika”, znajdującą się po prawej stronie. Powinno pojawić się nowe okno.

 2. W tym nowym oknie należy kliknąć przycisk "Potwierdź" ("Confirm"). Należy poczekać, aż zakończy się pasek postępu u góry.

Przegląd definicji powiadomień

 1. Aby uzyskać dostęp do definicji powiadomień, najpierw należy kliknąć link "Użytkownicy" ("Users") w lewym menu.

 2. Należy kliknąć e-mail użytkownika.

 3. Na następnej stronie należy wybrać u góry zakładkę "Powiadomienia" ("Notifications"). Powinna pojawić się nowa strona.

Legenda:

E-mail, SMS - prezentuje czy definicja powiadomienia będzie wysyłana za pomocą tych kanałów.

Dodawanie/usuwanie definicji powiadomienia

 1. Aby dodać definicję powiadomienia, należy kliknąć przycisk "Utwórz powiadomienie" ("Create notification") u góry. Powinno pojawić się nowe okno, w którym będzie można uzupełnić swoje informacje.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

Legenda:

Strefa (Zone) - można powiązać definicję powiadomienia ze strefą.

Typ alertu (Alert type) - pozwala wybrać rodzaj powiadomienia, który można otrzymać z predefiniowanych opcji (np. "Temperatura powyżej progu"). Jeśli zostanie wybrana "Wszystkie inne typy alertów", wszystkie rodzaje powiadomień zostaną otrzymane.

Typ powiadomienia - pozwala na wybór jednego z typów powiadomień, które można zdefiniować w sekcji "Typy powiadomień" (jak wyjaśniono w poprzednim punkcie).

 1. Aby usunąć definicję powiadomienia, należy kliknąć ikonę "śmietnika”, znajdującą się po prawej stronie. Powinno pojawić się nowe okno.

 2. W nowym oknie należy kliknąć przycisk "Potwierdź" ("Confirm"). Należy poczekać aż pasek postępu na górze się zakończy.

Błędy, Których Chcemy Unikać

Wybierając Rozwiązanie Monitorujące

Nie wiesz, które rozwiązanie monitorujące wybrać? Raport, który proponujemy na pewno pomoże wybrać. oszczędzaj czas i pieniądze!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „Blulog Sp. z o.o.” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: 7792427403. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdziesz w Polityce Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.

Używamy Mailchimp jako naszej platformy marketingowej. Klikając poniżej, aby zasubskrybować, potwierdzasz, że Twoje informacje zostaną przesłane do Mailchimp w celu przetworzenia. Tutaj dowiesz się więcej o praktykach prywatności Mailchimp.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jérémy Laurens prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Blulog Sp. Z oo” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: X. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Polityka Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.