Zarządzanie

Rejestratory 

W tej części można się dowiedzieć, jak zarządzać rejestratorami, ustawiać limity progowe, pobierać certyfikaty kalibracji i nie tylko!

Przegląd

 • Aby uzyskać dostęp do rejestratorów, należy kliknąć link "Loggery" (Loggers") w lewym menu.

Legenda:

Tryb konserwacji - prezentuje czy dany rejestrator jest w jednorazowym trybie konserwacji lub nie oraz jego aktualny stan.  Występuje on w 4 stanach:

Ikona "zielona on" oznacza, że rejestrator jest podłączony do bluConsole.

Ikona "zielonego koła zębatego" wskazuje, że rejestrator jest podłączony do bluConsole i jest w trybie jednorazowej konserwacji.

Ikona "szara off" wskazuje, że rejestrator nie jest podłączony do bluConsole.

Ikona "szarego koła zębatego" wskazuje, że rejestrator nie jest podłączony do bluConsole i jest w trybie jednorazowej konserwacji.

Początek konserwacji - przedstawia datę i godzinę rozpoczęcia trybu jednorazowej konserwacji.

Koniec konserwacji - przedstawia datę i godzinę zakończenia trybu konserwacji jednorazowej.

Data ważności certyfikatu - przedstawia datę i godzinę do kiedy kalibracja będzie ważna. Nie dotyczy to naszych certyfikatów Blulog.

Valid thru - prezentuje datę i godzinę, do kiedy urządzenie będzie ważne.

Cyclic maintenance mode - przedstawia nazwę trybu, który można utworzyć w "Cyclic maintenance mode". Cykliczny tryb konserwacji to sposób na ustawienie konserwacji w sposób cykliczny.

UWAGA: W przypadku, gdy rejestrator używa jednocześnie trybu jednorazowego i cyklicznego trybu konserwacji, oba będą używane.

Rejestrator z trybem konserwacji będzie rejestrował dane, ale nie będą one pokazywane na wykresie lub w raporcie. Nie będą również wysyłane powiadomienia w przypadku naruszenia.

Ikona "3 kropek" - po kliknięciu otwiera się małe okienko z kolejnymi opcjami.

Edycja

 1. W celu edycji rejestratora należy kliknąć na jego numer seryjny. Powinno pojawić się nowe okno, w którym można edytować informacje.

 2. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

Limity

 1. Aby ustawić limity progów pomiarowych, należy najpierw wybrać żądany(e) rejestrator(y).

 2. Następnie należy kliknąć przycisk "Ustaw limity" ("Set limits"). Powinno pojawić się nowe okno.

 3. W tym nowym oknie należy określić swoje limity i kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

Nagrania

 • Aby uzyskać dostęp do nagrań danych należy wybrać opcję "Nagranie" ("Recordings") z ukrytego menu. Powinna pojawić się nowa strona z danymi.

 • W celu wyeksportowania danych do pliku XLSX należy kliknąć ikonę "pobierz".

 1. W celu edycji progów nagrania należy kliknąć ikonę "edytuj". Powinno pojawić się nowe okno.

 2. W tym nowym oknie należy wstawić nowe wartości i kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu na górze się skończy.

Certyfikat kalibracji

 • Aby pobrać certyfikat kalibracji należy wybrać opcję "Certyfikat" ("Certificate") w ukrytym menu. Wkrótce powinno nastąpić pobranie.

  Certyfikaty kalibracji można pobierać indywidualnie dla każdego rejestratora.

Inne

 1. Aby przypisać organizację, koncentrator, strefę lub tryb cyklicznej konserwacji do rejestratora(ów), najpierw należy wybrać żądany(e) rejestrator(y).

 2. Następnie należy kliknąć przycisk "Przypisz" ("Assign") u góry. Powinno pojawić się nowe okno.

 3. W tym nowym oknie należy wybrać swoje opcje i kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż zakończy się pasek postępu u góry.

 1. W celu wymiany rejestratora należy wybrać opcję "Wymiana loggera" ("Logger replacement") w ukrytym menu.

 2. Powinno pojawić się nowe okno, w którym można wpisać numer seryjny nowego rejestratora.

 3. Po skończeniu, należy kliknąć przycisk "Zapisz" ("Save"). Należy poczekać, aż pasek postępu u góry się zakończy.

Wymiana rejestratora pozwala na przeniesienie historii rejestratora i informacji ze starego rejestratora do nowego rejestratora. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku wymiany na końcu autonomii.

Błędy, Których Chcemy Unikać

Wybierając Rozwiązanie Monitorujące

Nie wiesz, które rozwiązanie monitorujące wybrać? Raport, który proponujemy na pewno pomoże wybrać. oszczędzaj czas i pieniądze!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „Blulog Sp. z o.o.” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: 7792427403. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdziesz w Polityce Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.

Używamy Mailchimp jako naszej platformy marketingowej. Klikając poniżej, aby zasubskrybować, potwierdzasz, że Twoje informacje zostaną przesłane do Mailchimp w celu przetworzenia. Tutaj dowiesz się więcej o praktykach prywatności Mailchimp.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jérémy Laurens prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Blulog Sp. Z oo” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: X. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Polityka Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.