Pierwsze Kroki

Pomiary NFC 

W tej części można się dowiedzieć o stronach, które pokazują dane z rejestratora NFC! Opisany będzie widok tabeli, widoki wykresu z mapą, opcja pobierania raportu i nie tylko!

Przegląd

 • Aby uzyskać dostęp do pomiarów NFC dla swoich rejestratorów, należy kliknąć link "Pomiary" ("Measurements") w lewym menu. Teraz należy wybrać zakładkę "Loggery NFC" ("NFC Loggers") u góry.

Legenda:

Przycisk "Eksportuj XLS" ("Export XLS") - umożliwia eksportowanie pliku XLSX (Microsoft Excel), który reprezentuje aktualnie zaznaczone wiersze w tabeli.

Ostatni odczyt - prezentuje datę i godzinę ostatniego odczytu rejestratora.

Czas rozpoczęcia - prezentuje datę i godzinę rozpoczęcia ostatniego nagrania.

Czas zakończenia - przedstawia datę i godzinę zakończenia ostatniego nagrania.

Suma naruszeń - przedstawia łączny czas wszystkich naruszeń.

Małe liczby przy pomiarach - oznaczają ustawiony minimalny i maksymalny próg dla różnych pomiarów (takich jak temperatura czy wilgotność). Oto jak to jest wyświetlane:

Górna liczba oznacza maksymalny próg, a dolna liczba oznacza minimalny próg dla danego typu pomiaru. Pomiar po lewej stronie będzie miał kolor niebieski (gdy jest poniżej progu) i czerwony (gdy jest powyżej progu).

Wykres i dane logistyczne

 • Aby uzyskać dostęp do wykresu lub danych logistycznych należy kliknąć na ikonę "wykresu". Powinna pojawić się nowa strona w przeglądarce internetowej

  Na tej nowej stronie będzie można zobaczyć wykres(y), który pokazuje zmiany określonych pomiarów w czasie.

 • Aby ustawić cały okres pomiaru dla wykresu (na wypadek, gdyby był zmieniony i istniała by potrzeba by go przywrócić), należy kliknąć ikonę "strzałki" przy napisie "okres pomiaru" ("measurement period").

  Również pojawi się mapa , jeśli informacje logistyczne są dostępne.

Tabela "linkowania" ("Linking") pokazuje datę i godzinę, kiedy pola "Opis produktu" ("Product Description") i/lub "Nr trackingowy" ("Tracking Number") zostały zaktualizowane o zmienione wartości i szczegóły geo lokalizacji.

Mapa pokazuje punkty, w których nastąpiły odczyty i/lub "linkowania" oraz trasę pomiędzy nimi.

 • Aby zobaczyć informacje o poszczególnych pomiarach na wykresie, wystarczy najechać myszką na wykres. Pojawi się małe okienko, w którym będzie widoczna data, godzina i wartość pomiarowa.

  Można tu również sprawdzić interwał pomiarowy - wystarczy spojrzeć na czas kolejnych pomiarów.

 • Na górze jest możliwość filtrowania daty i okresu swojego wykresu.

  Aby szybko przefiltrować można pokazać dzisiejszy wykres klikając na przycisk "Today", wykres z ostatnich 7 dni klikając na przycisk "Last 7d" i tak dalej.

 • Można również szybko przechodzić między dniami, tygodniami i miesiącami klikając przyciski strzałek "<" i  ">". Na przykład, jeśli został wybrany wykres miesięczny, przyciski ze strzałkami przesuną okres w sposób miesięczny. Jeśli został wybrany wykres tygodniowy, strzałki przesuną okres w sposób tygodniowy i tak dalej.

  Można również wybrać konkretną datę i godzinę dla swojego okresu. Wystarczy kliknąć na ikonę "kalendarza" i powinno pojawić się nowe okno. Teraz należy wybrać datę, godzinę i kliknąć przycisk "OK". Można również wpisać datę i godzinę bezpośrednio w polu. Można wybrać konkretną datę i godzinę dla zakresów "od" i "do".

 • Aby przybliżyć wykres, wystarczy przeciągnąć dowolne miejsce na wykresie za pomocą lewego przycisku myszy. Zostanie utworzony prostokąt, który będzie miejscem kadrowania. Należy puścić lewy przycisk myszy, aby powiększyć wykres.

  Aby przywrócić pierwotny rozmiar wykresu, należy kliknąć przycisk "Resetuj zoom" ("Reset zoom"), który znajduje się w prawym górnym rogu.

Raport

 • Aby pobrać raport należy kliknąć na ikonę "wykresu". Powinna pojawić się nowa strona w przeglądarce internetowej

  Na tej nowej stronie będzie można zobaczyć wykres i przycisk "Pobierz" ("Download") w prawym górnym rogu. Należy kliknąć na ten przycisk, aby zobaczyć wyskakujące okienko z opcjami, jaki typ raportu wyeksportować. Należy wybrać odpowiednią opcję i kliknąć przycisk "Pobierz" ("Download"). Pobieranie powinno nastąpić za chwilę.

Istnieją 3 sposoby eksportu raportu:

 • PDF - zawiera informacje zbiorcze, 4 główne przekroczenia temperaturowe i wykres.
 • Extended PDF - zawiera to, co znajduje się wewnątrz powyższego PDF, plus historię pomiarów i dane logistyczne. Również wykres znajduje się na całej stronie.

 • XLSX - zawiera wszystkie szczegóły zawarte w extended PDF, z większą ilością informacji w historii pomiarów, ale bez wykresu i danych logistycznych. XLSX jest plikiem formatu, który można otworzyć w programie Microsoft Excel.

Raport zostanie wygenerowany na podstawie wybranej daty i przedziału czasowego.

Raport PDF
Raport XLSX

Inne

 • Aby wyeksportować plik XLSX (Microsoft Excel) z aktualnie przeglądanej tabeli, najpierw należy zaznaczyć wiersze, które chce się wyeksportować. Następnie należy kliknąć przycisk "Eksportuj XLS" ("Export XLS"), który znajduje się w lewym górnym rogu tabeli.

  Pobieranie powinno nastąpić w ciągu kilku chwil.

Błędy, Których Chcemy Unikać

Wybierając Rozwiązanie Monitorujące

Nie wiesz, które rozwiązanie monitorujące wybrać? Raport, który proponujemy na pewno pomoże wybrać. oszczędzaj czas i pieniądze!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „Blulog Sp. z o.o.” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: 7792427403. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdziesz w Polityce Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.

Używamy Mailchimp jako naszej platformy marketingowej. Klikając poniżej, aby zasubskrybować, potwierdzasz, że Twoje informacje zostaną przesłane do Mailchimp w celu przetworzenia. Tutaj dowiesz się więcej o praktykach prywatności Mailchimp.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jérémy Laurens prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Blulog Sp. Z oo” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: X. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Polityka Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.